Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy – seznam věcí v úschově
Pořadové číslo Datum  nálezu Místo nálezu Popis nalezené věci
3/2017                        7. 11.  2017     katastr obce Raspenava, ul. Nádražní   pánské jízdní kolo
2/2017   8. 9. 2017 katastr obce Raspenava, ul. Liberecká  dětské jízdní kolo
1/2017        5. 6. 2017  Dětské hřiště u „Monťáku“  Mobilní telefon
3/2016                  18.10.2016  ul. Nábřeží  svazek klíčů
2/2016 23. 8. 2016 neuvedeno Batoh s oblečením
1/2016 30. 3. 2016 Luhová ulice Zvíře – koza
3/2015 17. 7. 2015 neuvedeno látkový opasek, koženková peněženka, penál na propisovací tužky, kovové pouzdro na cigarety, 3 ks propisovacích tužek, emisní karta, členksý průkaz ČSSD, zelená karta, různé písemnosti a vizitky
2/2015 22. 4. 2015 neuvedeno jízdní kolo
1/2013 14. 11. 2013 neuvedeno černý platový rámeček na SPZ
1/2012 15. 5. 2012 neuvedeno klíč s přívěskem
2/2011 14. 12. 2011 Nádraží ČD v Raspenavě jízdní kolo
1/2011 12. 10. 2011 Raspenava, bývalá moštárna ve Fučíkově ulici jízdní kolo
2/2010 30. 8. 2010 Hejnice, Lázeňská 381 dámské jízdní kolo
1/2010 3. 8. 2010 ul.U Stadionu, u stánku p.Bryla, Raspenava horské kolo
3/2009 3. 11. 2009 neuvedeno přímočará a úhlová pila
2/2009 13. 3 .2009 Česká Beseda Raspenava přívěsek ze žlutého kovu
1/2009 17. 2. 2009 neuvedeno
2 fabkové klíče s přívěskem

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust. § 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Obec posoudí a ohodnotí stav a cenu věci, po té dojde k její likvidaci nebo ji poskytne k prodeji.

Přihlásí-li se úřadu vlastník věci před uplynutím lhůty 3 let od jejího odevzdání úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.
Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:

 Městský úřad

Jaroslava Kasalová
matrika a evidence obyvatel
Fučíkova 421
Raspenava

 dv. č. 106

 

Městský úřad v Raspenavě oznamuje občanům, že dne 1.10.2005 nabyla účinnosti nove­la zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, pod č. 359 /2005 Sb., která nově upravila problematiku ztrát a nálezů.
1.Příjem a evidence ztrát a nálezů
Z ustanovení § 135 občanského zákoníku vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není- li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o věc vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce. Nálezy se na Městském úřadě v Raspenavě přebírají v kanceláři evidence obyvatel – matrika. Po převzetí se zaevidují do Knihy ztrát a nálezů. Nalezené doklady (ob­čanský průkaz, cestovní pas) se předávají příslušnému úřadu, který jej vydal.
2. Předání vlastníkovi nálezu
Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci podle odst. 1, před uplynutím lhůty 6 měsíců od jejího odevzdání obci, je vyzván pracovníkem úřadu, aby uvedl přibližnou dobu a místo ztráty věci a přesný popis, popř. , aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník nálezu se při přihlášení o jeho věc ve lhůtě stanovené zákonem prokáže dokladem totožnosti a podepíše se v knize ztrát a nálezů. Podle novely občanského zákoníku je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly.
3. Předání nálezu likvidační komisi po lhůtě 6 měsíců od přijetí
Po uplynutí 6ti měsíční lhůty od přijetí nálezu vystaví pracovnice seznam nálezů určených k vyřazení z evidence a tento předá likvidační komisi Městského úřadu v Raspenavě. Likvi­dační komise rozhodne, jak s příslušnými nálezy naloží( např. nevyužitelné věci se odvezou do sběrného dvora, jízdní kola v dobrém technickém stavu se předají školám, různé nářadí se ponechají pro potřeby Městského úřadu). Každý nález je zapsán v likvidačním protokolu a je uvedeno, jak s ním bylo naloženo. Likvidační protokol a zápis likvidační komise je uložen u předsedy likvidační komise.

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2010-06-03-21-15-18-img_9187 2011-02-12-13-37-10-img_5668 2011-02-12-13-40-37-img_5745 img_0099 img_3001 img_3327 img_3603 img_4139 img_4147 img_4685 img_6900 2010-04-28-10-08-23-img_1733 2011-02-12-13-37-14-img_5669 Stitched Panorama img_2117 img_2568 img_3961 img_4038 img_4043 img_8499 panorama_peklo_001
  • Jablonec zakládá vlastní dopravní podnik, inspiroval se krajem i Lípou 15.12.2017
    Jablonec nad Nisou řeší budoucnost veřejné dopravy ve městě, a proto zakládá vlastní dopravní společnost. Nahradí dopravní podnik, který bude cestující vozit jen do roku 2019, kdy mu vyprší smlouva. Další články k tématu:Česká Lípa se spojí s BusLine. Je to podvod, tvrdí krajKoleje na Ještěd jsou v havarijním stavu, opraví je nejdřív za dva […]
  • Po střetu s pluhem zemřel v Rokytnici chodec, ve sněhu uvázly kamiony 15.12.2017
    Sněžení komplikovalo od pátečního rána dopravu v Libereckém kraji. Příjezdy do větších měst i průmyslových zón blokovaly kolony aut a uvázlé kamiony. V Krkonoších zemřel při střetu s pluhem chodec.Další články k tématu:Při sněhové kalamitě kamiony do Frýdlantu nedojedou, rozhodl krajSilničáři neuklízejí hlavní tah na Polsko, zlobí se starostové z Tanvaldska
  • Česká Lípa chce projíst miliardu. Opozici vadí, že s ní nikdo nemluvil 15.12.2017
    Rozpočet obřích rozměrů na příští rok představila sedmatřicetitisícová Česká Lípa. Výdaje mají spolknout jednu miliardu, příjmy budou přitom jen 695 milionů korun.Další články k tématu:Opozice v České Lípě potápí koupaliště, chce vyvolat referendumLetáčky a mapičky nestačí, do České Lípy se davy turistů nehrnou