Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Archiv 2011

Úřední deska – archiv 2011

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF  je potřeba stáhnout a nainstalovat program Adobe Reader,
který najdete  zde

Alternativně lze použít  menší a rychlejší Foxit Reader, ke stažení zde
Název oznámení Zdroj Typ Vyvěšení
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR
soubor PDF 2,7 MB
Pozemkový fond ČR veřejná vyhláška 16. 12. 2011 – 15. 02. 2012
Dražební vyhláška
soubor PDF 2,6 MB
Exekutorský úřad Praha – východ držební vyhláška
24. 11. 2011 – 18. 01. 2012
Pronájem bytu 1+2 v Hejnické ulici
č. p. 315
soubor PDF 357 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 22.  12. 2011 – 11. 01. 2012
Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
soubor PDF 1,1 MB
Liberecký kraj veřejná vyhláška 22. 12. 2011 – 09. 01. 2012
Záměr na pronájem nemovitosti – Pronájem čístí pozemku p. p. č. 1749 – trvalý travní porost 9674 m2.
soubor PDF 348 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 16. 12. 2011 – 02. 01. 2012
Územní rozhodnutí a stavební povolení na Stavbu „Garáž a zpevněná plocha na p. p. č. 1040 u rekreačního objektu č. e. 55 (p. p. č. 1038), v k. ú. Raspenava“
soubor PDF 2 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 8. 12. 2011 – 27. 12. 2011
Oznámení o projednávání „Návrhu zadání 1. změny schváleného územního plánu obce Krásný Les“
soubor PDF 7,5 MB
Městský úřad Frýdlant – odbor stavebního úřadu a ŽP veřejná vyhláška 7. 11. 2011 – 22. 12. 2011
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
soubor PDF 3,5 MB
Exekutorský úřad  Chomutov dražební vyhláška
9. 11. 2011 – 21. 12. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a odložení vykonatelnosti – pro připojení nového odběrného místa pro p. p. č. 214 na p. p. č. 214, 188/1, 193/1, 197/1
soubor PDF 2 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 1. 12. 2011 – 19. 12. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a odložení vykonatelnosti – pro připojení nového odběrného místa pro p. p. č. 157 na p. p. č. 157, 159
soubor PDF 2,1 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 1. 12. 2011 – 19. 12. 2011
Návrh rozpočtu  na rok 2012
soubor PDF 642 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 2. 12. 2011 – 19. 12. 2011
6. veřejné zasedání zastupitelstva města,  které se uskuteční dne 19. prosince 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
soubor PDF 209 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 2. 12. 2011 – 19. 12. 2011
Dražební vyhláška
soubor PDF 615 kB
Exekutorský úřad Chomutov dražební vyhláška
30. 11. 2011 – 16. 12. 2011

Oznámení o zahájení řízení „ČOV a kanalizace Lázně Libverda – dostavba kanalizační sítě“

soubor PDF 1 MB

Městský úřad Frýdlant – odbor stavebního úřadu a životního prostředí veřejná vyhláška 23. 11. 2011 – 12. 12. 2011
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku
soubor PDF 416 kB
Magistrát města Děčín- odbor ekonomický veřejná vyhláška 14. 11. 2011 – 15. 12. 2011
Oznámení o výběrovém řízení na prodej majetku ve vlastnictví České republiky
soubor PDF 4,1 MB
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ústí  nad Labem veřejná vyhláška 10. 11. 2011 – 12. 12. 2011
Prodej nemovistosti na pozemcích p. č. 923/2 , 923/4 a pozemky p. č. 923/1, 923/2, 923/4 v katastrálním území Frýdlant
soubor PDF 1,7 MB
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. veřejná vyhláška 30. 11. 2011 – 9. 12. 2011
Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR
soubor PDF 2 MB
Pozemnkvý fond České republliky veřejná vyhláška 10. 10. 2011 – 9. 12. 2011
Rozpočet na rok 2012 Mikroregion Frýdlantsko
soubor PDF 829 kB
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko veřejná vyhláška 22. 11. 2011 – 8. 12. 2011
Seznam pozemků pro veřejnou obchodní soutěž pozemků určených k prodeji dle §8 zákona 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
soubor PDF 3,2 MB
Pozemkový fond České republiky veřejná vyhláška 29. 9. 2011 – 2. 12. 2011
Záměr na prodej nemovitostí p. p. č. 212/1 trvalý travní porost 1256 m2 a prodej části pozemku a p. p. č. 215/1 trvalý travní porost cca 1350 m2
soubor PDF 274 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 7. 11. 2011 – 28. 11. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby „Elektronický vysílací uzel pro potřeby IZS na p. p. č. 3661/1 a 3661/3
soubor PDF 1,4 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška

8. 11. 2011 -24. 11. 2011

Veřejná výzva na funkci úředníka stavebního oddělení
soubor PDF 593 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 8. 11. 2011 – 23. 11. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby RD na p. p. č. 1548/3, elektropřípojky na p. p. č. 1548/3, 1554 a 1552, vodopřípojky na p. p. č. 1554 a 1548/3, splaškové kanalizace a vybírací jímky na p. p. č. 1548/3, zpevněných ploch a oplocení na p. p. č. 1548/3, 1554 a 1552
soubor PDF 1,2 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 7. 11. 2011 – 23. 11. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání – „Garáž a zpevněná plocha na p. p. č. 1040 u rekreačního objektu č. e. 55
soubor PDF 1,4 MB
Městský úřad Rasprenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 1. 11. 2011 – 18. 11. 2011
Pronájem bytu v Hejnické ulici č. p. 385
soubor PDF 362 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 1. 11. 2011 – 21. 11. 2011
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím – katastr
soubor PDF 1,9 MB
Pozemkový fond ČR veřejná vyhláška 21. 10. 2011 – 21. 11. 2011
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
soubor PDF 627 kB
ČEZ Distribuce, a. s. veřejná vyhláška 5. 10. 2011 – 16. 11. 2011
Územní rozhodnutí a stavební povolení „Garáž a přístřešek na dřevo na p. p. č. 1207/1 a 1208/1 u RD č. p. 209“
soubor PDF 1,5 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 27. 10.  2011 – 14. 11. 2011
Dražební vyhláška
soubor PDF 1,6 MB
Exekutorský úřad Praha 2 dražební vyhláška 7. 10. 2011 – 14. 11. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Iva Randýsková (1991)
soubor PDF 403 kB
Městský úřad raspenava veřejná vyhláška 25. 10. 2011 – 9. 11. 2011
Územní rozhodnutí a Stavební povolení „Nástavba a stavební úpravy objektu v ul. Fučíkova č. p. 471 Raspenava na p. p. č. 164 v k. ú. Raspenava a přístavba pergoly na p. p. č. 165“
soubor PDF 1,5 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 24. 10. 2011 – 9. 11. 2011
Pronájem bytu v Moskevské ul. č. p. 115
soubor PDF 375 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 24. 10. 2011 – 9. 11. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání p. p. č 214
soubor PDF 2,3 MB
Městký úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 24. 10. 2011 – 9. 11. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání p. p. č 157 na p. p. č. 157, 159
soubor PDF 2,4 MB
Městký úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 24. 10. 2011 – 9. 11. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Vladimír Stieber (1961)
soubor PDF 421 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 24. 10. 2011 – 8. 11. 2011
Záměr na prodej nemovitosti p. p. č. 510 – zahrada
soubor PDF 348 MB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 19. 10. 2011 – 7. 11. 2011
Záměr na pronájem nemovitosti p. p. č 2301/1 – ovocný sad  a p. p. č. 1404/1 – ostatní plocha
soubor PDF 377 MB
Městký úřad Raspenava veřejná vyhláška 19. 10. 2011 – 7. 11. 2011
Exekuční příkaz
soubor PDF 1,4 kB
Exekutorský úřad Chomutov veřejná vyhláška 18. 10. 2011 – 3. 11. 2011
Územní rozhodnutí – rozhodnutí o změně stavby
soubor PDF 1,9 kB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 18. 10. 2011 – 3. 11. 2011
Oznámení o projednávání „Návrhu zadání 5. změny schváleného územního plánu sídelního útvaru Frýdlant“
soubor PDF 6,3 MB
Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP veřejná vyhláška 29. 9. 2011 – 1. 11. 2011
5. veřejné zasedání zastupitelstva města,  které se uskuteční dne 31. října 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
soubor PDF 247 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 20. 10. 2011 – 31. 10. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
soubor PDF 1,4 MB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 3. 10. 2011 – 19. 10. 2011
Záměr na prodej objektu v Moskevské ulici č. p. 118
soubor PDF 453 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 29. 9. 2011 – 18. 10. 2011
Záměr pronájem pozemku p. p. č. 1507/1 – zahrada 1580 m2
soubor PDF 357 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 29. 9. 2011 – 18. 10. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
soubor PDF 1,9 MB
Městský úřad Raspenava – Stavební oddělení veřejná vyhláška 27. 9. 2011 – 13. 10. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Pavlína Balogová (1971)
soubor PDF 424 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 27. 9. 2011 – 12. 10. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Jan Balog (1971)
soubor PDF 414 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 27. 9. 2011 – 12. 10. 2011
Rozhodnutí v řízení ve věci sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění za poskytnutou službu
soubor PDF 3 MB
Český telekomunikační úřad oznámení 26. 9. 2011 – 12. 10. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Iva Randýsková (1991)
soubor PDF 421 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 26. 9. 2011 – 11. 10. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Vladimír Stieber (1961)
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 26. 9. 2011 – 11. 10. 2011
Záměr na pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení (bufetu) na koupališti
soubor PDF 386 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 21. 9. 2011 – 10. 10. 2011
Záměr na pronájem nebytového prostoru v objektech ZŠ
soubor PDF 376 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 21. 9. 2011 – 10. 10. 2011
Záměr na prodej nemovitosti p. p. č. 773/3 a p. p. č. 2227
soubor PDF 363 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 21. 9. 2011 – 10. 10. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a Oznámení o zahájení  stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání: „garáž a přístřešek na dřevo na p. p. č. 1207/1 a 1208/1 RD č. p. 209
soubor PDF 2,2 MB
Městský úřad Raspenava – Stavební oddělení veřejná vyhláška 19. 9. 2011 – 4. 10. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Pavlina Balogová (1971)
soubor PDF 468 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 12. 9. 2011 – 27. 9. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Jan Balog (1971)
soubor PDF 426 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 12. 9. 2011 – 27. 9. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednán
soubor PDF 998 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 9. 9. 2011 – 26. 09. 2011
Pronájem bytu ve Fučíkově ulici č. p. 422
soubor PDF 375 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 6. 9. 2011 – 23. 9. 2011
4. veřejné zasedání zastupitelstva města,  které se uskuteční dne 21. září 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
soubor PDF 99 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 30. 8. 2011 – 21. 9. 2011
Dražební vyhláška
soubor PDF 130 kB
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor dražební vyhláška 26. 7. 2011 – 21. 9. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
soubor PDF 1,4 MB
Město Raspenava veřejná vyhláška 8. 9. 2011 – 16. 9. 2011
Pronájem nebytového prostoru v objektu  č. p. 422 přízemí – kuchyň
soubor PDF 373 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 1. 9. 2011 – 16. 9. 2011
Pronájem části objektu bývalé kotelny        v Moskevské ulici č. p. 118
soubor PDF 369 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 1. 9. 2011 – 16. 9. 2011
Oznámení o veřejném projednání návrhu „Zásad územního rozvoje Liberececkého kraje“
soubor PDF 1,3 MB
Krajský úřad Libereckého kraje – Odbor územního plánování a stavebního řádu oznámení 18. 7. 2011 – 13. 9. 2011
Oznámení o záměru vybudovat autovrakoviště v Raspenavě
soubor PDF 760 kB
Krajský úřad Libereckého kraje oznámení 3. 8. 2011 – 18. 8. 2011
Pořízení nového hasičského vozidla Toyota Hilux
soubor PDF 542 kB
Městský úřad Raspenava oznámení 28. 7. 2011 – 15. 8. 2011
Pronájem bytu v Moskevské ulici č. p. 115, byt č. 2, velikost 2+1
soubor PDF 33 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 28. 7. 2011 – 16. 8. 2011
Záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1182/16 – zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 1182/17 – trvalý travní porost
soubor PDF 26 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 26. 7. 2011 – 10. 8. 2011
Záměr na pronájem nemovitosti p.p.č. 1749 – trvalý travní porost
soubor PDF 25 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 26. 7. 2011 – 10. 8. 2011
Výběrové řízení na obsazení místa daňového kontrolora
soubor PDF 39 kB
Finanční úřad Frýdlant oznámení 29. 06. 2011 – 15. 8. 2011
Dražební vyhláška
o provedeni elektronické dražby nemovitosti
soubor PDF 2,9 MB
Exekutorský úřad Přerov dražební vyhláška 21. 6. 2011 – 4. 8. 2011
Oznámení o uložení písemnosti – Milan Dvořák 1977
soubor PDF 627 kB
Městský úřad Frýdlant – odbor dopravy veřejná vyhláška 13. 7. 2011 – 28. 7. 2011
Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) nemovitostí v k.ú.Raspenava
soubor PDF 421kB
Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha východ veřejná vyhláška 2. 6. 2011 – 27. 7. 2011
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03:00001 „Veřejně prospěšné práce“
soubor PDF 760 kB
MPSV
oznámení 22. 6. 2011 – 25. 7. 2011
Dražební vyhláška
soubor PDF 1,4 MB
Exekutorský úřad Mladá Boleslav dražební vyhláška 21. 6. 2011 – 21. 7. 2011
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
soubor PDF 1,1 MB
FVS, a. s. Frýdlant vyúčtování 1. 7. 2011 – 18. 7. 2011
3. veřejné zasedání zastupitelstva města,  které se uskuteční dne 29. června 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ  soubor PDF 103 kB Město Raspenava veřejná vyhláška 8. 6. 2011 – 29. 6. 2011
Oznámení o záměru pronájmu nebytového prostoru – restaurace v č.p.422
soubor PDF 250kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 9. 6. 2011 – 25. 6. 2011
Oznámení o záměru pronájmu nemovitostí – pozemků p.č.1753/1 a 229 v k.ú.Raspenava soubor PDF 257kB Město Raspenava veřejná vyhláška 9. 6. 2011 – 25. 6. 2011
Oznámení záměru na prodej nemovitosti ppč.4057/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 229kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 3. 6. 2011 – 21. 6. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Karel Ciganík 1988
soubor PDF 526 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 3. 6. 2011 – 21. 6. 2011
Závěrečný účet za rok 2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
soubor PDF 3,8 MB
Město Raspenava oznámení 3. 6. 2011 – 20. 6. 2011
Veřejná zakázka „RASPENAVA – OPRAVA KOMUNIKACÍ, POVODEŇ 08/2010“  soubor PDF 60 kB Město Raspenava veřejná vyhláška 3. 6. 2011 – 20. 6. 2011
Oznámení o projednávání „Návrhu zadání územního plánu Frýdlant“
soubor PDF 1,9 MB
Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP veřejná vyhláška 4. 5. 2011 – 17. 6. 2011
Oznámení o pronájmu bytu č.11 ve Fučíkově ul.422
soubor PDF 249kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 30. 5. 2011 – 16. 6. 2011
Oznámení záměru na pronájem části pozemku p.č.696/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 238kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 31. 5. 2011 – 16. 6. 2011
Oznámení záměru na prodej pozemků p.č.156/1, 155, 148/2, 3349/1 a 3349/3 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 270kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 31. 5. 2011 – 16. 6. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu rozšíření STL plynovodního řadu, STL plynovodní přípojky a vnějšího NTL domovního plynovodu na p.p.č. 1304/2, 1303, 1307/1, 1309/1, 1302/2 a st.p.č. 1302/1, vodovodní přípojky (vodovodní vedení) na p.p.č. 1304/2, 1303, 1307/1, 1302/2, st.p.č. 1302/1, vše v k.ú. Raspenava
soubor PDF 698kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 30. 5. 2011 – 15. 6. 2011
Veřejná zakázka na výstavbu nové mateřské školky v Raspenavě
soubor PDF 80kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 27. 5. 2011 – 13. 6. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Karel Ciganík 1988
soubor PDF 305kB
Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 25. 5. 2011 – 10. 6. 2011
Oznámení záměru směny pozemků
soubor PDF 253kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 24. 5. 2011 – 9. 6. 2011
Veřejná zakázka na opravu lávek
soubor PDF 75kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 24. 5. 2011 – 9. 6. 2011
Revitalizace výrobní síly PGE Elektrárna Turów, a. s., na základě výstavby energetického bloku o výkonu okolo 460 MW na místě likvidovaných energetických bloků č. 8, 9 a 10″ – mezinárodní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky
soubor PDF 911 kB
Ministerstvo životního prostředí veřejná vyhláška 18. 5. 2011 – 3. 6. 2011
Obnova silnice po povodních 2010 (II/290 Frýdlant – Bílý Potok) – I. ETAPA
soubor PDF 893 kB
Městský úřad Frýdlant – odbor dopravy veřejná vyhláška 18. 5. 2011 – 3. 6. 2011
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Karel Ciganík, 1988
soubor PDF 501 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 5. 2011 – 2. 6. 2011
Oznámení o volném bytu, Fučíkova 422, bytč.9 (1+2) k pronájmu
soubor PDF 243kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 13. 5. 2011 – 30. 5. 2011
Dražební vyhláška – č. p. 137, p.p.č. 1164, p.p.č. 1165
soubor PDF 1,8 MB
Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. dražební vyhláška 18. 4. 2011 – 27. 5. 2011
Veřejná výzva na funkci úředníka stavebního oddělení
soubor PDF 397 kB
Městský úřad Raspenava veřejná výzva 3. 5. 2011 – 26. 5. 2011
Územní rozhodnutí a stavební povolení: „Kůlna na st.p.č. 462/1 u RD č.p. 507 v k.ú. Raspenava“
soubor PDF 916 MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 9. 5. 2011 – 24. 5. 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO + Závěrečný účet za rok 2010
soubor PDF 3,8 MB
soubor PDF 2,2 MB
Krajský úřad Libereckého kraje zpráva 9. 5. 2011 – 24. 5. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby garáže a zpevněné plochy na st.p.č. 264 v k.ú. Raspenava soubor PDF 686kB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 3. 5. 2011 – 18. 5. 2011
Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu 3. změny ÚPNSÚ Nové Město pod Smrkem
soubor PDF 1,2 MB
Městský úřad Nové Město pod Smrkem veřejná vyhláška 5. 4. 2011 – 9. 5. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Karel Kos 1985
soubor PDF 511 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 20. 04. 2011 – 5. 5. 2011
Pronájem bytu v č. p. 315
soubor PDF 437 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 4. 2011 – 5. 5. 2011
Pronájem bytu v č. p. 385
soubor PDF 443 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 4. 2011 – 5. 5. 2011
Pronájem bytu v č. p. 385
soubor PDF 433 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 4. 2011 – 5. 5. 2011
Pronájem bytu v Moskevské ulici č. p. 115
soubor PDF 442 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 4. 2011 – 5. 5. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Martin Heindorfer 1991
soubor PDF 498 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 4. 2011 – 3. 5. 2011
Mimořádná veterinární opatření
soubor PDF 493kB
Státní veterinární správa Liberec veřejná vyhláška 21.2.2011 – 2.5.2011
Oznámení o uložení písemnosti Miloslav Koleček 1955
soubor PDF 306kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška
11.4.2011 – 26.4.2011
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na stavbu:“Rozšíření STL plynovodního řadu, STL plynovodní přípojka a vnější domovní plynovod na
p.p.č. 1304/2, 1303, 1307/1, 1309/1 a st.p.č. 1302/2 a přípojka vodovodu na p.p.č. 1304/2, 1303, 1307/1, vše v k.ú. Raspenava pro budoucí novostavbu rodinného domu na p.p.č. 1304/2 v k.ú.
Raspenava“
soubor PDF 758kB
Městský úřad Raspenava
Stavební úřad
veřejná vyhláška
11.4.2011 – 26.4.2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení – Obnova silnice po popovodních 2010 (II/290 Frýdlant – Bílý Potok – I. etapa
soubor PDF 2,1 MB
Městský úřad Frýdlant – odbor dopravy veřejná vyhláška 8. 4. 2011 – 26. 4. 2011
Výběrové řízení na poskynutí půjček z Městského fondu pro bydlení v roce 2011
soubor PDF 394 kB
Městký úřad Raspenava veřejná vyhláška 24.3.2011 – 26.4.2011
Oznámení Českého statistického úřadu za dne 30. listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České Republice
soubor PDF 1,4 MB
Český statistický úřad veřejná vyhláška 1.3.2011 – 20.4.2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
soubor PDF 368kB
Český statistický úřad veřejná vyhláška 7.3.2011 – 15.4.2011
Záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 422 přízemí-kuchyně
soubor PDF 401 kB
Městký úřad Raspenava veřejná vyhláška 24.3.2011 – 12.4.2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání – Kůlna na st.p.č. 462/1 u RD č.p. 507 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 1,8 MB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 29.3.2011 – 14.4.2011
Záměr na pronájem nemovitosti – p.p.č. 2372/1 – orná půda
soubor PDF 377 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 30.3.2011 – 15.4.2011
Větrná farma Bogatynia (Výstavba větrné elektrárny Turow – EWT Bogatynia) – mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území ČR
soubor PDF 462kB

soubor PDF 2MB – příloha – Zpráva o dopadu na životní prostředí projektu Větrná farma Bogatynia
Ministerstvo životního prostředí
Praha
veřejná vyhláška 31.3.2011 – 15.4.2011
Nařízení krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011
soubor PDF 6,6 MB
Krajská verinární správa nařízení 22.3.2011 – 11.4.2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání – Garáž a zpevněná plocha na st.p.č. 264 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 1,3 MB
Městský úřad Raspenava
Stavební úřad
veřejná vyhláška
22.3.2011 – 6.4.2011
Nařízení města Frýdlant č. 140/011 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
soubor PDF 1,1 MB
Městský úřad Frýdlant veřejná vyhláška 28.2.2011 – 1.4.2011
Návrh rozpočtu na rok 2011
soubor PDF 358 kB
Město Raspenava rozpočet na
r. 2011
14.3.2011 – 31.3.2011
2. veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se uskuteční dne 30. března 2011
v 17.00 hodin v Mysliveckém Zátiší
soubor PDF 103 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 10.3.2011 – 30.3.2011
Opatření obecné povahy č. 1/2011 – změna č. 4 územního plánu obce Oldřichov v Hájích
soubor PDF 545kB
Obec Oldřichov v Hájích veřejná vyhláška 7.3.2011 – 22.3.2011
Záměr na prodej nemovitosti p.p.č 157
soubor PDF 380 kB
Městký úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.3.2011 – 16.3.2011
Územní rozhodnutí „Kanalizace a čistírna odpadních vod“ na p.p.č. 240/1 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 610 kB
Městský úřad Raspenava – Stavební úřad veřejná vyhláška 28.2.2011 – 15.3.2011
Dražební vyhláška Pavel Kvapil, 1975
soubor PDF 1,4 MB
Exekutorský úřad Pardubice dražební vyhláška 21.1.2011 – 10.3.2011
Městský fond pro bydlení – výběrové řízení na poskytnutí půjček v roce 2011
soubor PDF 286kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 22.2.2011 – 8.3.2011
Oznámení záměru na pronájem pozemků pč.510 a 513 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 240kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 16.2.2011 – 4.3.2011
Oznámení o uložení písemnosti Zdeněk Závitkovský 1967
soubor PDF 338kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 16.2.2011 – 3.3.2011
Oznámení vydání 2.změny územního plánu sídelního útvaru Raspenava
soubor PDF 288kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 16.2.2011 – 3.3.2011
Vyrozumění o pokračování v řízení
a výzva účastníkům řízení k uplatnění
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
soubor PDF 590kB
Městský úřad Raspenava
stavební úřad
veřejná vyhláška 9.2.2011 – 24.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Štefan Galbavý 1949
soubor PDF 310 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 9.2.2011 – 24.2.2011
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobáma právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb.
soubor PDF 1,7 MB
Pozemnkový fond ČR veřejná nabídka 21.1.2011 – 21.2.2011
Dražební vyhláška Jiří Roušal 1964
soubor PDF 1 MB
Exekutorský úřad Praha – východ dražební vyhláška 5.1.2011 – 17.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Romana Stratilová 1969
soubor PDF 448 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.2.2011 – 16.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Arnošt Poselt 1991
soubor PDF 310 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 31.1.2011 – 15.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Miroslav Kapras 1958
soubor PDF 434 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 31.1.2011 – 15.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Zdeněk Závitkovský 1967
soubor PDF 431 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 31.1.2011 – 15.2.2011
Usnesení o přerušení územního a stavebního řízení na změnu stavby výrobního objektu CzechFibre spol.s r.o.
soubor PDF 608kB
Městský úřad Raspenava
stavební úřad
veřejná vyhláška 28.1.2011 – 14.2.2011
Oznámení záměru na pronájem pozemku ppč.214 a 505/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 275kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 25.1.2011 – 14.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Štefan Galbavý 1949
soubor PDF 311 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 25.1.2011 – 9.2.2011
Oznámení o zahájení územního řízení. Stavba: „Kanalizace a čistírna odpadních vod“ na p.p.č. 240/1 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 2,4 MB
Městský úřad Raspenava
stavební úřad
veřejná vyhláška 18.1.2011 – 2.2.2011
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o CHKO Jizerské hory na období 2011 – 2020
soubor PDF 431kB
Ministerstvo životního prostředí veřejná vyhláška 6.1.2011 – 1.2.2011
1. veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se uskuteční dne 26. ledna 2011
v 17.00 hodin v sále České Besedy
soubor PDF 46 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 13.1.2011 – 27.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti Arnošt Poselt 1991
soubor PDF 425 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.1.2011 – 26.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti Romana Stratilová 1969
soubor PDF 425 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.1.2011 – 26.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti Miroslav Kapras 1958
soubor PDF 425 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.1.2011 – 26.1.2011
Oznámení záměru na pronájem nemovitosti ppč.1307/4 TTP 737m2 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 235kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 7.1.2011 – 21.1.2011
Mikroregion Frýdlantsko – rozpočet na rok 2011
soubor PDF 546kB
Mikroregion Frýdlantsko veřejná vyhláška 6.1.2011 – 21.1.2011

 

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2010-06-03-21-15-18-img_9187 2010-09-03-08-45-46-img_5878 2011-02-15-15-27-31-img_6489 img_3981 img_5719 img_8499 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2010-04-22-18-53-42-img_0180 2011-02-12-13-41-28-img_5756 Stitched Panorama Stitched Panorama Stitched Panorama img_0099 img_2062 img_2078 img_2131 img_2503 img_2556 img_3937 img_6890 img_8902
  • Loni vazba, letos euforie. Nejvíc, co jsem ve fotbale zažil, řekl Pelta 27.5.2018
    Loni v květnu pobýval šéf jablonecký fotbalistů Miroslav Pelta ve vazební věznici. Po roce krušné období střídá euforie, zažil svůj největší fotbalový den. Jablonečtí v utkání 30. kola první ligy porazili Slovácko 2:0 a jako třetí tým tabulky si zajistili účast v základní skupiny Evropské ligy.Další články k tématu:V kabině si zařval i Pelta. Přinese […]
  • Vykolejit vlak a zabít Masaryka. Prezident měl umřít po atentátu, tvrdí Motl 27.5.2018
    První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk měl v roce 1921 zahynout po atentátu na železniční trati mezi Slovenskem a Ukrajinou. Fakta o tom prozradil v Novém Boru publicista a badatel Stanislav Motl u příležitosti odhalení Masarykovy busty před místní základní školou. Další články k tématu:Masaryka strhávali marně, teď ho vztyčí na počest výročí republikyStalinova ruka […]
  • Jablonec - Slovácko 2:0, domácí končí třetí, výhru vystřelili útočníci 26.5.2018
    Poprvé v klubové historii si fotbalisté Jablonce zahrají základní skupinu Evropské ligy. Postup si zajistili výhrou 2:0 ve 30. kole první ligy nad Slováckem, v tabulce tak končí třetí. Vítěznou branku zápasu zaznamenal v první půli Martin Doležal, vedení po poločase navýšil Jan Chramosta.Další články k tématu:Loni vazba, letos euforie. Nejvíc, co jsem ve fotbale […]