Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Archiv 2011

Úřední deska – archiv 2011

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF  je potřeba stáhnout a nainstalovat program Adobe Reader,
který najdete  zde

Alternativně lze použít  menší a rychlejší Foxit Reader, ke stažení zde
Název oznámení Zdroj Typ Vyvěšení
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR
soubor PDF 2,7 MB
Pozemkový fond ČR veřejná vyhláška 16. 12. 2011 – 15. 02. 2012
Dražební vyhláška
soubor PDF 2,6 MB
Exekutorský úřad Praha – východ držební vyhláška
24. 11. 2011 – 18. 01. 2012
Pronájem bytu 1+2 v Hejnické ulici
č. p. 315
soubor PDF 357 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 22.  12. 2011 – 11. 01. 2012
Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
soubor PDF 1,1 MB
Liberecký kraj veřejná vyhláška 22. 12. 2011 – 09. 01. 2012
Záměr na pronájem nemovitosti – Pronájem čístí pozemku p. p. č. 1749 – trvalý travní porost 9674 m2.
soubor PDF 348 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 16. 12. 2011 – 02. 01. 2012
Územní rozhodnutí a stavební povolení na Stavbu „Garáž a zpevněná plocha na p. p. č. 1040 u rekreačního objektu č. e. 55 (p. p. č. 1038), v k. ú. Raspenava“
soubor PDF 2 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 8. 12. 2011 – 27. 12. 2011
Oznámení o projednávání „Návrhu zadání 1. změny schváleného územního plánu obce Krásný Les“
soubor PDF 7,5 MB
Městský úřad Frýdlant – odbor stavebního úřadu a ŽP veřejná vyhláška 7. 11. 2011 – 22. 12. 2011
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)
soubor PDF 3,5 MB
Exekutorský úřad  Chomutov dražební vyhláška
9. 11. 2011 – 21. 12. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a odložení vykonatelnosti – pro připojení nového odběrného místa pro p. p. č. 214 na p. p. č. 214, 188/1, 193/1, 197/1
soubor PDF 2 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 1. 12. 2011 – 19. 12. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení a odložení vykonatelnosti – pro připojení nového odběrného místa pro p. p. č. 157 na p. p. č. 157, 159
soubor PDF 2,1 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 1. 12. 2011 – 19. 12. 2011
Návrh rozpočtu  na rok 2012
soubor PDF 642 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 2. 12. 2011 – 19. 12. 2011
6. veřejné zasedání zastupitelstva města,  které se uskuteční dne 19. prosince 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
soubor PDF 209 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 2. 12. 2011 – 19. 12. 2011
Dražební vyhláška
soubor PDF 615 kB
Exekutorský úřad Chomutov dražební vyhláška
30. 11. 2011 – 16. 12. 2011

Oznámení o zahájení řízení „ČOV a kanalizace Lázně Libverda – dostavba kanalizační sítě“

soubor PDF 1 MB

Městský úřad Frýdlant – odbor stavebního úřadu a životního prostředí veřejná vyhláška 23. 11. 2011 – 12. 12. 2011
Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku
soubor PDF 416 kB
Magistrát města Děčín- odbor ekonomický veřejná vyhláška 14. 11. 2011 – 15. 12. 2011
Oznámení o výběrovém řízení na prodej majetku ve vlastnictví České republiky
soubor PDF 4,1 MB
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ústí  nad Labem veřejná vyhláška 10. 11. 2011 – 12. 12. 2011
Prodej nemovistosti na pozemcích p. č. 923/2 , 923/4 a pozemky p. č. 923/1, 923/2, 923/4 v katastrálním území Frýdlant
soubor PDF 1,7 MB
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. veřejná vyhláška 30. 11. 2011 – 9. 12. 2011
Veřejné výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR
soubor PDF 2 MB
Pozemnkvý fond České republliky veřejná vyhláška 10. 10. 2011 – 9. 12. 2011
Rozpočet na rok 2012 Mikroregion Frýdlantsko
soubor PDF 829 kB
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko veřejná vyhláška 22. 11. 2011 – 8. 12. 2011
Seznam pozemků pro veřejnou obchodní soutěž pozemků určených k prodeji dle §8 zákona 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
soubor PDF 3,2 MB
Pozemkový fond České republiky veřejná vyhláška 29. 9. 2011 – 2. 12. 2011
Záměr na prodej nemovitostí p. p. č. 212/1 trvalý travní porost 1256 m2 a prodej části pozemku a p. p. č. 215/1 trvalý travní porost cca 1350 m2
soubor PDF 274 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 7. 11. 2011 – 28. 11. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby „Elektronický vysílací uzel pro potřeby IZS na p. p. č. 3661/1 a 3661/3
soubor PDF 1,4 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška

8. 11. 2011 -24. 11. 2011

Veřejná výzva na funkci úředníka stavebního oddělení
soubor PDF 593 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 8. 11. 2011 – 23. 11. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby RD na p. p. č. 1548/3, elektropřípojky na p. p. č. 1548/3, 1554 a 1552, vodopřípojky na p. p. č. 1554 a 1548/3, splaškové kanalizace a vybírací jímky na p. p. č. 1548/3, zpevněných ploch a oplocení na p. p. č. 1548/3, 1554 a 1552
soubor PDF 1,2 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 7. 11. 2011 – 23. 11. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a Oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání – „Garáž a zpevněná plocha na p. p. č. 1040 u rekreačního objektu č. e. 55
soubor PDF 1,4 MB
Městský úřad Rasprenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 1. 11. 2011 – 18. 11. 2011
Pronájem bytu v Hejnické ulici č. p. 385
soubor PDF 362 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 1. 11. 2011 – 21. 11. 2011
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím – katastr
soubor PDF 1,9 MB
Pozemkový fond ČR veřejná vyhláška 21. 10. 2011 – 21. 11. 2011
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
soubor PDF 627 kB
ČEZ Distribuce, a. s. veřejná vyhláška 5. 10. 2011 – 16. 11. 2011
Územní rozhodnutí a stavební povolení „Garáž a přístřešek na dřevo na p. p. č. 1207/1 a 1208/1 u RD č. p. 209“
soubor PDF 1,5 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 27. 10.  2011 – 14. 11. 2011
Dražební vyhláška
soubor PDF 1,6 MB
Exekutorský úřad Praha 2 dražební vyhláška 7. 10. 2011 – 14. 11. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Iva Randýsková (1991)
soubor PDF 403 kB
Městský úřad raspenava veřejná vyhláška 25. 10. 2011 – 9. 11. 2011
Územní rozhodnutí a Stavební povolení „Nástavba a stavební úpravy objektu v ul. Fučíkova č. p. 471 Raspenava na p. p. č. 164 v k. ú. Raspenava a přístavba pergoly na p. p. č. 165“
soubor PDF 1,5 MB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 24. 10. 2011 – 9. 11. 2011
Pronájem bytu v Moskevské ul. č. p. 115
soubor PDF 375 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 24. 10. 2011 – 9. 11. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání p. p. č 214
soubor PDF 2,3 MB
Městký úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 24. 10. 2011 – 9. 11. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání p. p. č 157 na p. p. č. 157, 159
soubor PDF 2,4 MB
Městký úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 24. 10. 2011 – 9. 11. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Vladimír Stieber (1961)
soubor PDF 421 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 24. 10. 2011 – 8. 11. 2011
Záměr na prodej nemovitosti p. p. č. 510 – zahrada
soubor PDF 348 MB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 19. 10. 2011 – 7. 11. 2011
Záměr na pronájem nemovitosti p. p. č 2301/1 – ovocný sad  a p. p. č. 1404/1 – ostatní plocha
soubor PDF 377 MB
Městký úřad Raspenava veřejná vyhláška 19. 10. 2011 – 7. 11. 2011
Exekuční příkaz
soubor PDF 1,4 kB
Exekutorský úřad Chomutov veřejná vyhláška 18. 10. 2011 – 3. 11. 2011
Územní rozhodnutí – rozhodnutí o změně stavby
soubor PDF 1,9 kB
Městský úřad Raspenava – stavební oddělení veřejná vyhláška 18. 10. 2011 – 3. 11. 2011
Oznámení o projednávání „Návrhu zadání 5. změny schváleného územního plánu sídelního útvaru Frýdlant“
soubor PDF 6,3 MB
Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP veřejná vyhláška 29. 9. 2011 – 1. 11. 2011
5. veřejné zasedání zastupitelstva města,  které se uskuteční dne 31. října 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
soubor PDF 247 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 20. 10. 2011 – 31. 10. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
soubor PDF 1,4 MB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 3. 10. 2011 – 19. 10. 2011
Záměr na prodej objektu v Moskevské ulici č. p. 118
soubor PDF 453 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 29. 9. 2011 – 18. 10. 2011
Záměr pronájem pozemku p. p. č. 1507/1 – zahrada 1580 m2
soubor PDF 357 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 29. 9. 2011 – 18. 10. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
soubor PDF 1,9 MB
Městský úřad Raspenava – Stavební oddělení veřejná vyhláška 27. 9. 2011 – 13. 10. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Pavlína Balogová (1971)
soubor PDF 424 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 27. 9. 2011 – 12. 10. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Jan Balog (1971)
soubor PDF 414 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 27. 9. 2011 – 12. 10. 2011
Rozhodnutí v řízení ve věci sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění za poskytnutou službu
soubor PDF 3 MB
Český telekomunikační úřad oznámení 26. 9. 2011 – 12. 10. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Iva Randýsková (1991)
soubor PDF 421 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 26. 9. 2011 – 11. 10. 2011
Oznámení o uložení písemnosti, Vladimír Stieber (1961)
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 26. 9. 2011 – 11. 10. 2011
Záměr na pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení (bufetu) na koupališti
soubor PDF 386 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 21. 9. 2011 – 10. 10. 2011
Záměr na pronájem nebytového prostoru v objektech ZŠ
soubor PDF 376 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 21. 9. 2011 – 10. 10. 2011
Záměr na prodej nemovitosti p. p. č. 773/3 a p. p. č. 2227
soubor PDF 363 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 21. 9. 2011 – 10. 10. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a Oznámení o zahájení  stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání: „garáž a přístřešek na dřevo na p. p. č. 1207/1 a 1208/1 RD č. p. 209
soubor PDF 2,2 MB
Městský úřad Raspenava – Stavební oddělení veřejná vyhláška 19. 9. 2011 – 4. 10. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Pavlina Balogová (1971)
soubor PDF 468 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 12. 9. 2011 – 27. 9. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Jan Balog (1971)
soubor PDF 426 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 12. 9. 2011 – 27. 9. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednán
soubor PDF 998 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 9. 9. 2011 – 26. 09. 2011
Pronájem bytu ve Fučíkově ulici č. p. 422
soubor PDF 375 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 6. 9. 2011 – 23. 9. 2011
4. veřejné zasedání zastupitelstva města,  které se uskuteční dne 21. září 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
soubor PDF 99 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 30. 8. 2011 – 21. 9. 2011
Dražební vyhláška
soubor PDF 130 kB
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor dražební vyhláška 26. 7. 2011 – 21. 9. 2011
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
soubor PDF 1,4 MB
Město Raspenava veřejná vyhláška 8. 9. 2011 – 16. 9. 2011
Pronájem nebytového prostoru v objektu  č. p. 422 přízemí – kuchyň
soubor PDF 373 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 1. 9. 2011 – 16. 9. 2011
Pronájem části objektu bývalé kotelny        v Moskevské ulici č. p. 118
soubor PDF 369 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 1. 9. 2011 – 16. 9. 2011
Oznámení o veřejném projednání návrhu „Zásad územního rozvoje Liberececkého kraje“
soubor PDF 1,3 MB
Krajský úřad Libereckého kraje – Odbor územního plánování a stavebního řádu oznámení 18. 7. 2011 – 13. 9. 2011
Oznámení o záměru vybudovat autovrakoviště v Raspenavě
soubor PDF 760 kB
Krajský úřad Libereckého kraje oznámení 3. 8. 2011 – 18. 8. 2011
Pořízení nového hasičského vozidla Toyota Hilux
soubor PDF 542 kB
Městský úřad Raspenava oznámení 28. 7. 2011 – 15. 8. 2011
Pronájem bytu v Moskevské ulici č. p. 115, byt č. 2, velikost 2+1
soubor PDF 33 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 28. 7. 2011 – 16. 8. 2011
Záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 1182/16 – zastavěná plocha a nádvoří a p.p.č. 1182/17 – trvalý travní porost
soubor PDF 26 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 26. 7. 2011 – 10. 8. 2011
Záměr na pronájem nemovitosti p.p.č. 1749 – trvalý travní porost
soubor PDF 25 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 26. 7. 2011 – 10. 8. 2011
Výběrové řízení na obsazení místa daňového kontrolora
soubor PDF 39 kB
Finanční úřad Frýdlant oznámení 29. 06. 2011 – 15. 8. 2011
Dražební vyhláška
o provedeni elektronické dražby nemovitosti
soubor PDF 2,9 MB
Exekutorský úřad Přerov dražební vyhláška 21. 6. 2011 – 4. 8. 2011
Oznámení o uložení písemnosti – Milan Dvořák 1977
soubor PDF 627 kB
Městský úřad Frýdlant – odbor dopravy veřejná vyhláška 13. 7. 2011 – 28. 7. 2011
Dražební vyhláška (o elektronické dražbě) nemovitostí v k.ú.Raspenava
soubor PDF 421kB
Mgr. Jiří Nevřela, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha východ veřejná vyhláška 2. 6. 2011 – 27. 7. 2011
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03:00001 „Veřejně prospěšné práce“
soubor PDF 760 kB
MPSV
oznámení 22. 6. 2011 – 25. 7. 2011
Dražební vyhláška
soubor PDF 1,4 MB
Exekutorský úřad Mladá Boleslav dražební vyhláška 21. 6. 2011 – 21. 7. 2011
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
soubor PDF 1,1 MB
FVS, a. s. Frýdlant vyúčtování 1. 7. 2011 – 18. 7. 2011
3. veřejné zasedání zastupitelstva města,  které se uskuteční dne 29. června 2011 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ  soubor PDF 103 kB Město Raspenava veřejná vyhláška 8. 6. 2011 – 29. 6. 2011
Oznámení o záměru pronájmu nebytového prostoru – restaurace v č.p.422
soubor PDF 250kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 9. 6. 2011 – 25. 6. 2011
Oznámení o záměru pronájmu nemovitostí – pozemků p.č.1753/1 a 229 v k.ú.Raspenava soubor PDF 257kB Město Raspenava veřejná vyhláška 9. 6. 2011 – 25. 6. 2011
Oznámení záměru na prodej nemovitosti ppč.4057/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 229kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 3. 6. 2011 – 21. 6. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Karel Ciganík 1988
soubor PDF 526 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 3. 6. 2011 – 21. 6. 2011
Závěrečný účet za rok 2010 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
soubor PDF 3,8 MB
Město Raspenava oznámení 3. 6. 2011 – 20. 6. 2011
Veřejná zakázka „RASPENAVA – OPRAVA KOMUNIKACÍ, POVODEŇ 08/2010“  soubor PDF 60 kB Město Raspenava veřejná vyhláška 3. 6. 2011 – 20. 6. 2011
Oznámení o projednávání „Návrhu zadání územního plánu Frýdlant“
soubor PDF 1,9 MB
Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a ŽP veřejná vyhláška 4. 5. 2011 – 17. 6. 2011
Oznámení o pronájmu bytu č.11 ve Fučíkově ul.422
soubor PDF 249kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 30. 5. 2011 – 16. 6. 2011
Oznámení záměru na pronájem části pozemku p.č.696/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 238kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 31. 5. 2011 – 16. 6. 2011
Oznámení záměru na prodej pozemků p.č.156/1, 155, 148/2, 3349/1 a 3349/3 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 270kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 31. 5. 2011 – 16. 6. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu rozšíření STL plynovodního řadu, STL plynovodní přípojky a vnějšího NTL domovního plynovodu na p.p.č. 1304/2, 1303, 1307/1, 1309/1, 1302/2 a st.p.č. 1302/1, vodovodní přípojky (vodovodní vedení) na p.p.č. 1304/2, 1303, 1307/1, 1302/2, st.p.č. 1302/1, vše v k.ú. Raspenava
soubor PDF 698kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 30. 5. 2011 – 15. 6. 2011
Veřejná zakázka na výstavbu nové mateřské školky v Raspenavě
soubor PDF 80kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 27. 5. 2011 – 13. 6. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Karel Ciganík 1988
soubor PDF 305kB
Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 25. 5. 2011 – 10. 6. 2011
Oznámení záměru směny pozemků
soubor PDF 253kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 24. 5. 2011 – 9. 6. 2011
Veřejná zakázka na opravu lávek
soubor PDF 75kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 24. 5. 2011 – 9. 6. 2011
Revitalizace výrobní síly PGE Elektrárna Turów, a. s., na základě výstavby energetického bloku o výkonu okolo 460 MW na místě likvidovaných energetických bloků č. 8, 9 a 10″ – mezinárodní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky
soubor PDF 911 kB
Ministerstvo životního prostředí veřejná vyhláška 18. 5. 2011 – 3. 6. 2011
Obnova silnice po povodních 2010 (II/290 Frýdlant – Bílý Potok) – I. ETAPA
soubor PDF 893 kB
Městský úřad Frýdlant – odbor dopravy veřejná vyhláška 18. 5. 2011 – 3. 6. 2011
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti Karel Ciganík, 1988
soubor PDF 501 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 5. 2011 – 2. 6. 2011
Oznámení o volném bytu, Fučíkova 422, bytč.9 (1+2) k pronájmu
soubor PDF 243kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 13. 5. 2011 – 30. 5. 2011
Dražební vyhláška – č. p. 137, p.p.č. 1164, p.p.č. 1165
soubor PDF 1,8 MB
Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. dražební vyhláška 18. 4. 2011 – 27. 5. 2011
Veřejná výzva na funkci úředníka stavebního oddělení
soubor PDF 397 kB
Městský úřad Raspenava veřejná výzva 3. 5. 2011 – 26. 5. 2011
Územní rozhodnutí a stavební povolení: „Kůlna na st.p.č. 462/1 u RD č.p. 507 v k.ú. Raspenava“
soubor PDF 916 MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 9. 5. 2011 – 24. 5. 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO + Závěrečný účet za rok 2010
soubor PDF 3,8 MB
soubor PDF 2,2 MB
Krajský úřad Libereckého kraje zpráva 9. 5. 2011 – 24. 5. 2011
Územní rozhodnutí o umístění stavby garáže a zpevněné plochy na st.p.č. 264 v k.ú. Raspenava soubor PDF 686kB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 3. 5. 2011 – 18. 5. 2011
Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu 3. změny ÚPNSÚ Nové Město pod Smrkem
soubor PDF 1,2 MB
Městský úřad Nové Město pod Smrkem veřejná vyhláška 5. 4. 2011 – 9. 5. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Karel Kos 1985
soubor PDF 511 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 20. 04. 2011 – 5. 5. 2011
Pronájem bytu v č. p. 315
soubor PDF 437 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 4. 2011 – 5. 5. 2011
Pronájem bytu v č. p. 385
soubor PDF 443 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 4. 2011 – 5. 5. 2011
Pronájem bytu v č. p. 385
soubor PDF 433 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 4. 2011 – 5. 5. 2011
Pronájem bytu v Moskevské ulici č. p. 115
soubor PDF 442 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 4. 2011 – 5. 5. 2011
Oznámení o uložení písemnosti Martin Heindorfer 1991
soubor PDF 498 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 18. 4. 2011 – 3. 5. 2011
Mimořádná veterinární opatření
soubor PDF 493kB
Státní veterinární správa Liberec veřejná vyhláška 21.2.2011 – 2.5.2011
Oznámení o uložení písemnosti Miloslav Koleček 1955
soubor PDF 306kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška
11.4.2011 – 26.4.2011
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na stavbu:“Rozšíření STL plynovodního řadu, STL plynovodní přípojka a vnější domovní plynovod na
p.p.č. 1304/2, 1303, 1307/1, 1309/1 a st.p.č. 1302/2 a přípojka vodovodu na p.p.č. 1304/2, 1303, 1307/1, vše v k.ú. Raspenava pro budoucí novostavbu rodinného domu na p.p.č. 1304/2 v k.ú.
Raspenava“
soubor PDF 758kB
Městský úřad Raspenava
Stavební úřad
veřejná vyhláška
11.4.2011 – 26.4.2011
Oznámení o zahájení stavebního řízení – Obnova silnice po popovodních 2010 (II/290 Frýdlant – Bílý Potok – I. etapa
soubor PDF 2,1 MB
Městský úřad Frýdlant – odbor dopravy veřejná vyhláška 8. 4. 2011 – 26. 4. 2011
Výběrové řízení na poskynutí půjček z Městského fondu pro bydlení v roce 2011
soubor PDF 394 kB
Městký úřad Raspenava veřejná vyhláška 24.3.2011 – 26.4.2011
Oznámení Českého statistického úřadu za dne 30. listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České Republice
soubor PDF 1,4 MB
Český statistický úřad veřejná vyhláška 1.3.2011 – 20.4.2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
soubor PDF 368kB
Český statistický úřad veřejná vyhláška 7.3.2011 – 15.4.2011
Záměr na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 422 přízemí-kuchyně
soubor PDF 401 kB
Městký úřad Raspenava veřejná vyhláška 24.3.2011 – 12.4.2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání – Kůlna na st.p.č. 462/1 u RD č.p. 507 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 1,8 MB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 29.3.2011 – 14.4.2011
Záměr na pronájem nemovitosti – p.p.č. 2372/1 – orná půda
soubor PDF 377 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 30.3.2011 – 15.4.2011
Větrná farma Bogatynia (Výstavba větrné elektrárny Turow – EWT Bogatynia) – mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území ČR
soubor PDF 462kB

soubor PDF 2MB – příloha – Zpráva o dopadu na životní prostředí projektu Větrná farma Bogatynia
Ministerstvo životního prostředí
Praha
veřejná vyhláška 31.3.2011 – 15.4.2011
Nařízení krajské veterinární správy pro Liberecký kraj č. 3/2011
soubor PDF 6,6 MB
Krajská verinární správa nařízení 22.3.2011 – 11.4.2011
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání a zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání – Garáž a zpevněná plocha na st.p.č. 264 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 1,3 MB
Městský úřad Raspenava
Stavební úřad
veřejná vyhláška
22.3.2011 – 6.4.2011
Nařízení města Frýdlant č. 140/011 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
soubor PDF 1,1 MB
Městský úřad Frýdlant veřejná vyhláška 28.2.2011 – 1.4.2011
Návrh rozpočtu na rok 2011
soubor PDF 358 kB
Město Raspenava rozpočet na
r. 2011
14.3.2011 – 31.3.2011
2. veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se uskuteční dne 30. března 2011
v 17.00 hodin v Mysliveckém Zátiší
soubor PDF 103 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 10.3.2011 – 30.3.2011
Opatření obecné povahy č. 1/2011 – změna č. 4 územního plánu obce Oldřichov v Hájích
soubor PDF 545kB
Obec Oldřichov v Hájích veřejná vyhláška 7.3.2011 – 22.3.2011
Záměr na prodej nemovitosti p.p.č 157
soubor PDF 380 kB
Městký úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.3.2011 – 16.3.2011
Územní rozhodnutí „Kanalizace a čistírna odpadních vod“ na p.p.č. 240/1 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 610 kB
Městský úřad Raspenava – Stavební úřad veřejná vyhláška 28.2.2011 – 15.3.2011
Dražební vyhláška Pavel Kvapil, 1975
soubor PDF 1,4 MB
Exekutorský úřad Pardubice dražební vyhláška 21.1.2011 – 10.3.2011
Městský fond pro bydlení – výběrové řízení na poskytnutí půjček v roce 2011
soubor PDF 286kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 22.2.2011 – 8.3.2011
Oznámení záměru na pronájem pozemků pč.510 a 513 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 240kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 16.2.2011 – 4.3.2011
Oznámení o uložení písemnosti Zdeněk Závitkovský 1967
soubor PDF 338kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 16.2.2011 – 3.3.2011
Oznámení vydání 2.změny územního plánu sídelního útvaru Raspenava
soubor PDF 288kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 16.2.2011 – 3.3.2011
Vyrozumění o pokračování v řízení
a výzva účastníkům řízení k uplatnění
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
soubor PDF 590kB
Městský úřad Raspenava
stavební úřad
veřejná vyhláška 9.2.2011 – 24.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Štefan Galbavý 1949
soubor PDF 310 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 9.2.2011 – 24.2.2011
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobáma právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb.
soubor PDF 1,7 MB
Pozemnkový fond ČR veřejná nabídka 21.1.2011 – 21.2.2011
Dražební vyhláška Jiří Roušal 1964
soubor PDF 1 MB
Exekutorský úřad Praha – východ dražební vyhláška 5.1.2011 – 17.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Romana Stratilová 1969
soubor PDF 448 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.2.2011 – 16.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Arnošt Poselt 1991
soubor PDF 310 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 31.1.2011 – 15.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Miroslav Kapras 1958
soubor PDF 434 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 31.1.2011 – 15.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Zdeněk Závitkovský 1967
soubor PDF 431 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 31.1.2011 – 15.2.2011
Usnesení o přerušení územního a stavebního řízení na změnu stavby výrobního objektu CzechFibre spol.s r.o.
soubor PDF 608kB
Městský úřad Raspenava
stavební úřad
veřejná vyhláška 28.1.2011 – 14.2.2011
Oznámení záměru na pronájem pozemku ppč.214 a 505/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 275kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 25.1.2011 – 14.2.2011
Oznámení o uložení písemnosti Štefan Galbavý 1949
soubor PDF 311 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 25.1.2011 – 9.2.2011
Oznámení o zahájení územního řízení. Stavba: „Kanalizace a čistírna odpadních vod“ na p.p.č. 240/1 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 2,4 MB
Městský úřad Raspenava
stavební úřad
veřejná vyhláška 18.1.2011 – 2.2.2011
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o CHKO Jizerské hory na období 2011 – 2020
soubor PDF 431kB
Ministerstvo životního prostředí veřejná vyhláška 6.1.2011 – 1.2.2011
1. veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se uskuteční dne 26. ledna 2011
v 17.00 hodin v sále České Besedy
soubor PDF 46 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 13.1.2011 – 27.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti Arnošt Poselt 1991
soubor PDF 425 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.1.2011 – 26.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti Romana Stratilová 1969
soubor PDF 425 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.1.2011 – 26.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti Miroslav Kapras 1958
soubor PDF 425 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.1.2011 – 26.1.2011
Oznámení záměru na pronájem nemovitosti ppč.1307/4 TTP 737m2 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 235kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 7.1.2011 – 21.1.2011
Mikroregion Frýdlantsko – rozpočet na rok 2011
soubor PDF 546kB
Mikroregion Frýdlantsko veřejná vyhláška 6.1.2011 – 21.1.2011

 

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2010-05-17-14-11-22-img_7906 2010-05-17-14-15-00-img_7918 2011-02-15-15-27-31-img_6489 2011-02-15-15-44-18-img_6501 img_2955 img_3276_stitcha img_3603 img_5719 img_5720 img_6360 img_8902 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2011-01-11-14-29-21-img_3717 2011-02-12-13-37-14-img_5669 2011-02-12-13-40-31-img_5741 Stitched Panorama Stitched Panorama Stitched Panorama img_2131 panorama_peklo_001
  • Ve Vratislavicích vzniká nový park. Prolézačky i gril budou za plotem 21.3.2018
    V libereckých Vratislavicích vzniká nový park. Vyrůstá na louce mezi domovem důchodců Marta a Rušičkou v bezprostřední blízkosti sídliště Nové Vratislavice. Další články k tématu:Gril, mola, prolézačky. Pustá louka ve Vratislavicích se promění v parkNejen na dožití. Ve Vratislavicích vyroste domov pro nemocné seniory
  • Skiareál na Ještědu ukončil sezonu. Jsou ideální podmínky, diví se lyžaři 21.3.2018
    Sněhu dostatek, počasí mrazivé, ale vleky na Ještědu stojí. Nový provozovatel skiareálu Tatry Mountain Resorts (TMR) zimní sezonu ukončil. Řada lyžařů to kritizuje.Další články k tématu:Na Ještědu plní dětské sny, zájemce vozí rolbou po sjezdovceNa Ještědu mají lyžaři ombudsmana. Ví, co jim na sjezdovkách hrozí
  • Hradec by teď mohl být pod tlakem, míní liberecký Bulíř 21.3.2018
    Kus sezony kvůli nemoci nehrál, ale vrátil se v pravý čas. Útočník Michal Bulíř patří v play off k důležitým postavám hokejového Liberce. V úterý se gólem po parádní individuální akci podílel na výhře 3:0 nad Hradcem, díky níž Bílí Tygři v domácím prostředí srovnali čtvrtfinálovou sérii na 2:2 na zápasy.Další články k tématu:Kratěnova patička […]