Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Archiv 2010

zpět

Úřední deska – archiv 2010

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF  je potřeba stáhnout a nainstalovat program Adobe Reader,
který najdete  zde

Alternativně lze použít  menší a rychlejší Foxit Reader, ke stažení zde
Název oznámení Zdroj Typ Vyvěšení
Oznámení o uložení písemnosti Petr Kraus 1960
soubor PDF 309kB
Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 22.12.2010 – 6.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti Marian Kopal
soubor PDF 276kB
Finanční úřad Praha 4 veřejná vyhláška 22.12.2010 – 6.1.2011
Oznámení o konání veřejného projednání „Návrhu 2. změny schváleného územního plánu obce Raspenava“
soubor PDF 14,5MB
MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽP
ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
veřejná vyhláška 16.11.2010 – 6.1.2011
Příkaz č. 36/2010, Metodický pokyn       č. 1/2010
soubor PDF 2,4 MB
Ministerstvo zemědělství příkaz, metodický pokyn 15.12.2010 – 3.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
soubor PDF 1,4 MB
Městký úřad Raspenava vyhláška 13.12.2010 – 31.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
soubor PDF 1,5 MB
Městský úřad Raspenava vyhláška
13.12.2010 – 31.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
soubor PDF 1,4 MB
Městský úřad Raspenava vyhláška 13.12.2010 – 31.12.2010
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na dostavbu skladové haly Czech Fibre  soubor PDF 1,2MB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 10.12.2010 – 27.12.2010
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Terénní hasičské vozidlo v rámci projektu „Spolupráce měst Raspenava a Gryfów Śląski zaměřená na zajištění  rychlé vzájemné pomoci“
soubor PDF 124kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 13.12.2010 – 22.12.2010
Oznámení o zamýšleném převodu zemědělských a lesních pozemků
soubor PDF 654 kB
Pozemkový fond ČR
veřejná vyhláška
20.9.2010 – 20.12.2010
Záměr na prodej nemovitosti p. p. č. 239/1
soubor PDF 94 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 3.12.2010 – 17.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Kilák Pavel 1977
soubor PDF 409 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Veszprémi Zdeněk 1965
soubor PDF 410 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Veszprémiová Zuzana 1963
soubor PDF 428 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Ferencová Renáta 1975
soubor PDF 406 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Mayerová Margita 1960
soubor PDF 407 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Ferenc Jan 1941
soubor PDF 403 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Demeterová Dana 1965
soubor PDF 427 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Ferenc Dušan, 1975
soubor PDF 410 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o vydání dražební vyhlášky – Miroslav Ďuďa, Milena Ďuďová
soubor PDF 914 kB
Exekuční úřad Liberec veřejná vyhláška 8.11.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Ciganík Karel 1988
soubor PDF 435 kB
Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 29.11.2010 – 14.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Rosek Miroslav 1975
soubor PDF 420 kB
Celní úřad Liberec veřejná vyhláška
29.11.2010 – 14.12.2010
Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti p.p.č. 1095/1
soubor PDF 365 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 8.11.2010 – 4.12.2010
6.veřejné zasedání zastupitelstva města
které se uskuteční dne 29.11. 2010 v 17.00 hodin v sále České Besedy
soubor PDF 299kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 16.11.2010 – 29.11.2010
Záměr o pronájmu nemovitosti p. p. č. 193/1
soubor PDF 368 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11.2010
Uložení písemnosti Zdeněk Veszprémi 1965
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Dražební vyhláška – Eva Doušová, 1952
soubor PDF 0,9MB
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
soudní exekutor

veřejná vyhláška
22.9.2010 – 25.11.2010
Uložení písemnosti Zuzana Veszprémiová 1963
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Margita Mayerová 1960
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Jan Ferenc 1941
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Dana Demeterová 1975
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Pavel Kilák 1977
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Renáta Ferencová 1975
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Dušan Ferenc 1975
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Oznámení o změně dražební vyhlášky – Jan Varga, Oto Pleschinger
soubor PDF 1,7 MB
Exekuční úřad Plzeň-město veřejná vyhláška 8.11.2010 – 25.11.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Karel Ciganík  soubor PDF 292,3kB Celní úřad Liberec
veřejná vyhláška
4.11.2010 – 19.11.2010
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o neplatnosti volby kandidáta
soubor PDF 2,2 MB
Krajský soud v Ústí nad Labem
veřejná vyhláška 5.11.2010 – 18.11.2010
Ustavující zasedání zastupitelstva města
soubor PDF 101 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 5.11.2010 – 15.11.2010
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE RASPENAVA
soubor PDF 1,5 MB
Město Raspenava veřejná vyhláška 16.10.2010 – 2.11.2010
Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu plynovodní přípojky (areálový plynovod) na p.p.č. 1467/2, 1467/3, 1468 a1470/1, kanalizační

přípojky na p.p.č. 1470/1 v k.ú. Raspenava

Městský úřad Raspenava
Stavební úřad
veřejná vyhláška
15.10.2010 – 1.11.2010
Oznámení o uložení písemnosti Karel Ciganík 1988  soubor PDF 310,9kB Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 13.10.2010 – 29.10.2010
Oznámení o pronájmu nebytových prostor Jindřichovická 316, Nové Město pod Smrkem  soubor PDF 431,2kB Městský úřad Nové Město pod Smrkem veřejná vyhláška 13.10.2010 – 23.10.2010
Záměr na pronájem části pozemnku p.č. 1749 (trvalý travní porost)
soubor PDF 217 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.10.2010 – 23.10.2010
Záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 193/1 a 1025/2 (trvalý travní porost)
soubor PDF 235 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.10.2010 – 23.10.2010
Pronájem bufetu na koupališti
soubor PDF 265 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.10.2010 – 23.10.2010
Oznámenío konání dražby
soubor PDF 628kB
Exekutorský úřad Liberec veřejná vyhláška 5.10.2010 – 21.10.2010
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků
soubor PDF 1,9 MB

Pozemnkový fond ČR

veřejná vyhláška

13.9.2010 – 20.10.2010
OZNÁMENÍ o zastavení řízení
soubor PDF 83 kB
Městský úřad Raspenava
Stavební úřad

veřejná vyhláška
1.10.2010 – 18.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
volební okrsek č.3
soubor PDF 42,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
volební okrsek č.2
soubor PDF 43,1kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
volební okrsek č.1
soubor PDF 43,8kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
volební okrsek č.3
soubor PDF 43,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
volební okrsek č.2
soubor PDF 44,3kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
volební okrsek č.1
soubor PDF 44,9kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí České republiky a do Senátu Parlamentu ČR  soubor PDF 293kB Město Raspenava veřejná vyhláška 31.8.2010 – 17.10.2010
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  soubor PDF 1,3MB Pozemkový fond ČR veřejná vyhláška 6.9.2010 – 6.10.2010
Výstavba větrné elektrárny Turow – mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území ČR  soubor PDF 645kB Ministerstvo životního prostředí ČR
veřejná vyhláška

20.9.2010 – 5.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti Jiří Chaloupecký 1984
soubor PDF 445 kB

Celní úřad Mladá Boleslav

veřejná vyhláška

16.9.2010 – 1.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti Dušan Ferenc 1975
soubor PDF 384 kB

Finanční úřad Mělník

veřejná vyhláška

16.9.2010 – 1.10.2010
Rozhodnutí o umístění stavby „ČOV a kanalizace Lázně Libverda – dostavba“
soubor PDF 7,5 MB
Městský úřad Hejnice
Stavební úřad

veřejná vyhláška
15.9.2010 – 1.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti Václav Novotný 1959
soubor PDF 296,9 kB

Celní úřad Liberec

veřejná vyhláška

13.9.2010 – 29.9.2010
Oznámení o uložení písemnosti Marian Bajger 1979
soubor PDF 302,6 kB

Celní úřad Liberec

veřejná vyhláška

13.9.2010 – 29.9.2010
Rozhodnutí o odložení dražby
soubor PDF 586,2 kB
Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 13.9.2010 – 29.9.2010
Rozhodnutí o umístění stavby biologického septiku a pískového filtru na p.p.č. 1304/2 k.ú. Raspenava pro rodinný dům, splašková
kanalizace z budoucího rodinného domu na st.p.č. 1302, p.p.č. 1303, 1304/2, 1307/1 a 1308/4 v k.ú. Raspenava

soubor PDF 104,7kB

Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 10.9.2010 – 25.9.2010
4. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu dne 22. září 2010 soubor PDF 59,3 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 8.9.2010 – 22.9.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Eva Chaloupecká 1956
soubor PDF 310,7kB
Finanční úřad  Liberec veřejná vyhláška 7.9.2010 – 22.9.2010
Oznámení zahájení územního a stavebního řízení na stavbu „Plynová kotelna a sklad
nástrojárny NOVUS ČESKO s.r.o., Raspenava“   soubor PDF 899,3kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 26.8.2010 – 10.9.2010
Dražební vyhláška – areál autoopravny Raspenava č.p.541 s příslušenstvím a pozemky na listu vlastnictví č.973 pro katastrální území Raspenava
soubor PDF 282,5kB
Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 8.6.2010 – 8.9.2010
Rozhodnutí správcům vodních toků
soubor PDF 949,8kB
Hejtman Libereckého kraje veřejná vyhláška 23.8.2010 – 7.9.2010
Rozhodnutí o prodloužení stavu nebezpečí  soubor PDF 132,2kB Hejtman Libereckého kraje veřejná vyhláška 17.8.2010 – 6.9.2010
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy č.1/2010
soubor PDF 125,9kB
obecní úřad Lázně Libverda veřejná vyhláška 17.8.2010 – 1.9.2010
Oznámení o projednání plánu péče o přírodní památku Hadí kopec
soubor PDF 701,1kB
Ministerstvo životního prostředí ČR veřejná vyhláška 21.7.2010 – 19.8.2010
Oznámení o volném bytě k pronájmu  Hejnická č.p.385, byt č.10
soubor PDF  277,1kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 30.7.2010 – 17.8.2010
Zveřejnění seznamu registračních úřadů pro příjem kandidátních listin
soubor PDF 761,4kB
MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT veřejná vyhláška 21.7.2010 – 11.8.2010
Oznámení o volném bytě k pronájmu Hejnická 385, byt č.19
soubor PDF 257,6kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 20.7.2010 – 6.8.2010
Oznámení o zahájení územního řízení na stavbu Čistírna odpadních vod a kanalizace pro rodinný dům na p.p.č. 1304/2 k.ú. Raspenava  soubor PDF 2,5MB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 21.7.2010 – 5.8.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Karel Ciganík 1988  soubor PDF 290,3kB Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 20.7.2010 – 5.8.2010
Dražební vyhláška Miroslav Ďuďa
soubor PDF 1MB
Exekutorský úřad Liberec veřejná vyhláška 28.6.2010 – 4.8.2010
Oznámení o konání společného jednání o „Návrhu 2. změny schváleného územního plánu obce Raspenava“
soubor PDF 66,5kB
Návrh 2. změny schváleného územního plánu obce Raspenava
MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽP
ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
veřejná vyhláška 11.6.2010 – 30.7.2010
Oznámení o projednávání návrhu 4.změny územního plánu obce Oldřichov v Hájích
soubor PDF 3,5MB
Obecní úřad Oldřichov v Hájích veřejná vyhláška 13.7.2010 – 28.7.2010
Oznámení o uložení písemnosti Dušan Ferenc 1975  soubor PDF 307,2kB Celní úřad
Ústí nad Labem
veřejná vyhláška 28.6.2010 – 13.7.2010
Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu výrobní, montážní a skladové haly NOVUS ČESKO s.r.o. Raspenava
soubor PDF 295,9kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 25.6.2010 – 12.7.2010
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2009   soubor PDF 621,7kB Frýdlantská vodárenská společnost veřejná vyhláška 23.6.2010 – 8.7.2010
Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu garáže na st.p.č. 1600/4 u č.p. 305 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 658,3kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 21.6.2010 – 7.7.2010
Rozhodnutí o umístění stavby studny na p.p.č. 4080/1 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 588,1kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 18.6.2010 – 7.7.2010
Rozhodnutí o umístění stavby kanalizace a čistírny odpadních vod s pískovým filtrem na st.p.č. 4081 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 497,4kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 16.6.2010 – 1.7.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Margita Mayerová  soubor PDF 370,7kB Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 14.6.2010 – 29.6.2010
Oznámení o pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou
soubor PDF 347kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 9.6.2010 – 28.6.2010
3.veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve středu dne
23. června 2010 v 17.00 hodin
soubor PDF 29,1kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 9.6.2010 – 24.6.2010
Výběrové řízení na místo vedoucího správního odboru
soubor PDF 412,3kB
Městský úřad Nové Město
pod Smrkem
veřejná vyhláška 8.6.2010 – 23.6.2010
Nařízení KVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu
soubor PDF 751,3kB
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj veřejná vyhláška 8.6.2010 – 23.6.2010
Zveřejnění záměru na prodej a demontáž ocelokolny v Moskevské č.p.118
soubor PDF 254,8kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 7.6.2010 – 23.6.2010
Závěrečný účet za rok 2009
soubor PDF 6,1MB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.6.2010 – 23.6.2010
Zveřejnění oznámení o volném bytě ve Frýdlantské ulici č. p. 532, byt č. 6, v Domě s pečovatelskou službou, velikost bytu 1+0  soubor PDF 347kB Město Raspenava veřejná vyhláška 1.6.2010 – 21.6.2010
Usnesení o přerušení spojeného územního a stavebního řízení  na stavbu: Stodola na st.p.č. 1939/2 v k.ú. Raspenava soubor PDF 497,6kB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 3.6.2010 – 18.6.2010
Dražební vyhláška – Zdeněk Strnad, 1959 soubor PDF 542,8kB Exekutorský úřad Praha – východ veřejná vyhláška 10.5.2010 – 15.6.2010
Vyrozumění o pokračování v řízení a výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ke stavbě „Montážní a skladová hala NOVUS ČESKO s.r.o. Raspenava“ na st.p.č. 1470/1 v k.ú. Raspenava, včetně rozvodů NN, přívodu ústředního vytápění, oplocení, zpevněné plochy, dešťové kanalizace na st.p.č. 1470/1; bezodtokové jímky na p.p.č. 1468; splaškové kanalizace na st.p.č. 1470/1 a p.p.č. 1468; vše v k.ú.Raspenava
– spojené územní a stavební řízení
soubor PDF 4,5MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 27.5.2010 – 11.6.2010
Zveřejnění záměru na pronájem nemovitostí soubor PDF 225,8kB Město Raspenava veřejná vyhláška 26.5.2010 – 11.6.2010
Zveřejnění záměru na prodej nemovitostí
soubor PDF 258,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 26.5.2010 – 11.6.2010
Rozhodnutí o umístění stavby retenční nádrže na Pustém potoce na p.p.č. 3400/1 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 629,8kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 26.5.2010 – 10.6.2010
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Lázně Libverda, o vystavení návrhu k veřejnému nahlédnutí a o místu a termínu konání veřejného projednání soubor PDF 900kB Obecní úřad Lázně Libverda veřejná vyhláška 26.5.2010 – 10.6.2010
Oznámení o uložení písemností
Karel Kos 1985
soubor PDF 311kB
Celní úřad
Liberec
veřejná vyhláška 26.5.2010 – 10.6.2010
Oznámení o konání společného jednání o „Návrhu 4B.změny ÚPNSÚ Frýdlant“
soubor PDF 1,7MB
Městský úřad Frýdlant veřejná vyhláška 10.5.2010 – 9.6.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Marian Kopal 1977   soubor PDF 364,5kB Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 18.5.2010 – 2.6.2010
Oznámení o uložení písemnosti  – Karel Ciganík 1988  soubor PDF 328,4kB Celní úřad
Liberec
veřejná vyhláška 18.5.2010 – 2.6.2010
Dražební vyhláška – Josef Fribl, 1971
soubor PDF 412,7kB
Okresní soud Liberec veřejná vyhláška 3.5.2010 – 1.6.2010
Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Městského fondu pro bydlení v roce 2010 soubor PDF 206,0kB Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 13.5.2010 – 31.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb – volební okrsek č.3
soubor PDF 39,3kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 3.5.2010 – 30.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb – volební okrsek č.2
soubor PDF 40,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 3.5.2010 – 30.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb – volební okrsek č.1
soubor PDF 40,8kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 3.5.2010 – 30.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
soubor PDF 291,3kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 25.3.2010 – 30.5.2010
Stavební povolení ke stavbě vodního díla Raspenava – splašková kanalizace
soubor PDF 592,2kB
Městský úřad Frýdlant
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
veřejná vyhláška 13.5.2010 – 28.5.2010
Oznámení územního a stavebního řízení na stavbu: Garáž na st.p.č. 1600/4 u č.p. 305 v k.ú. Raspenava.
soubor PDF 1,2MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 13.5.2010 – 28.5.2010
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání na stavbu „Kanalizace a čistírna odpadních vod“ na st.p.č. 4081 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 896,3kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 10.5.2010 – 25.5.2010
Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
soubor PDF 672,2kB
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj veřejná vyhláška 10.5.2010 – 25.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti Ivanka Urbánková  1965
soubor PDF 305,1kB
Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 10.5.2010 – 25.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti  Marian Bajger  1979  soubor PDF 374,1kB Finanční úřad Liberec veřejná vyhláška 7.5.2010 – 24.5.2010
Oznámení záměru na prodej malotraktoru TZ 4K 14  soubor PDF 206,9kB Město Raspenava veřejná vyhláška 7.5.2010 – 24.5.2010
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání na stavbu studny na ppč.4080/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 1,7 MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 5.5.2010 – 20.5.2010
Zveřejnění záměru na pronájem bytu v Hejnické č.p.385
soubor PDF 286,9kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 26.4.2010 – 18.5.2010
Zveřejnění záměru na pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou
soubor PDF 346,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 26.4.2010 – 18.5.2010
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 soubor PDF 7,5MB Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 15.4.2010 – 17.5.2010
Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Mikroregionu Frýdlantsko
soubor PDF  547,1kB
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor kontroly
veřejná vyhláška 28.4.2010 – 13.5.2010
Závěrečný účet Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2009
soubor PDF 418,6kB
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko veřejná vyhláška 28.4.2010 – 13.5.2010
Výzva k doplnění podané žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení na stavbu „Montážní a skladová hala NOVUS ČESKO s.r.o. Raspenava“
soubor PDF 600,3kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 28.4.2010 – 13.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Zdeněk  Veselý 1976   soubor PDF 278,2kB Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 26.4.2010 – 11.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Karel Ciganík 1988   soubor PDF 289,3kB Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 26.4.2010 – 11.5.2010
Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č.1007/2 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 226,0kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 22.4.2010 – 8.5.2010soubor
zahájení územního řízení o umístění stavby retenční nádrže Pustý potok na p.p.č. 3400/1 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 2,3MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 15.4.2010 – 30.4.2010
Zveřejnění záměru na pronájem pozemků parc.č.180 a 1681 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 224kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 15.4.2010 – 30.4.2010
Dražební vyhláška – Jiří Vyhlídko, 1965
soubor PDF 877,6kB
Exekutorský úřad Plzeň veřejná vyhláška 30.3.2010 – 30.4.2010
Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu skladu hospodářského nářadí včetně zpevněné plochy na p.p.č. 875/1 v k.ú. Raspenava (u RD č.p. 777 Raspenava) soubor PDF 668kB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 12.4.2010 – 27.4.2010
Oznámení o uložení písemnosti František Kolísko 1972   soubor PDF 305,9kB Celní úřad
Česká Lípa
veřejná vyhláška 9.4.2010 – 26.4.2010
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona č. 95/1999 Sb. § 7
soubor PDF 377,5kB
Pozemkový fond ČR veřejná vyhláška 26.3.2010 – 26.4.2010
Zahájení územního a stavebního řízení na stavbu stodoly na st.p.č.1939/2 v k.ú. Raspenava.  soubor PDF 1,1MB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 8.4.2010 – 23.4.2010
Zveřejnění oznámení o volném bytě ve Frýdlantské ulici č. p. 532, byt č. 6, v Domě s pečovatelskou službou
soubor PDF 346kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 31.3.2010 – 20.4.2010
2. veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve středu dne 14. dubna 2010 v 17.00 hodin
soubor PDF 81,8kB
Starosta Města Raspenavy veřejná vyhláška 31.3.2010 – 15.4.2010
zveřejnění informace o záměru „Výstavba větrné elektrárny Turow – EWT Bogatynia (52 VTE)“
soubor PDF  446,7kB
Ministerstvo životního prostředí veřejná vyhláška 31.3.2010 – 15.4.2010
Nařízení  mimořádných veterinárních opatření  soubor PDF 2,1MB Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj veřejná vyhláška 11.3.2010 – 12.4.2010
Dražební vyhláška – bytč.5 ve Frýdlantské ul. č.p.534
soubor PDF 1,2MB
Exekutorský úřad Praha-východ veřejná vyhláška 4.3.2010 – 8.4.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Marian Kopal 1977 a Ivanka Urbánková 1965
soubor PDF 445,4kB
Finanční úřad
Frýdlant
veřejná vyhláška 19.3.2010 – 6.4.2010
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na stavbu Montážní a skladová hala NOVUS ČESKO s.r.o. Raspenava“ na st.p.č. 1470/1 v k.ú.Raspenava soubor PDF 1MB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 19.3.2010 – 6.4.2010
Oznámení záměru na pronájem nebytového prostoru ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Větrná č.p.243 soubor PDF 262,9kB Město Raspenava veřejná vyhláška 8.12.2009 – 31.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Marian Kopal 1977 soubor PDF 293,8kB Finanční úřad
Praha 4
veřejná vyhláška 15.3.2010 – 30.3.2010
Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti
územního rozhodnutí o využití území pro účel terénní úpravy a územní rozhodnutí o umístění stavby oplocení, zpevněná plocha, odvodnění hřiště na p.p.č. 42 v k.ú. Raspenava soubor PDF 1,3MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 15.3.2010 – 30.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Karel Ciganík, 1988  soubor PDF 337,7kB Městský úřad Jablonec nad Nisou veřejná vyhláška 12.3.2010 – 29.3.2010
Oznámení záměru pronájmu pozemku p.č.1455/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 227,7kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 10.3.2010 – 26.3.2010
Územní rozhodnutí a stavební povolení na nástavbu rodinného domu č.p. 738 na st.p.č. 1856 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 654,3kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 3.3.2010 – 18.3.2010
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na stavbu skladu hospodářského nářadí včetně zpevněné plochy na p.p.č. 875/1 v k.ú. Raspenava (u RD č.p. 777 Raspenava).
soubor PDF 1,5MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 2.3.2010 – 17.3.2010
Výběrové řízení na funkci vedoucího sociálního odboru
soubor PDF 35,3kB
Městský úřad
Nové Město
pod Smrkem
veřejná vyhláška 1.3.2010 – 16.3.2010
Oznámení záměru na pronájem nemovitosti část p.p.č.1749 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 207,1kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 24.2.2010 – 12.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Adéla Klicperová, 1990
soubor PDF 286,7kB
Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 23.2.2010 – 10.3.2010
Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu přeložky, posílení vrchního vedení NN a elektro přípojek na pozemcích p.č. 224, 225, 226, 228/1, 235/1, 2585/1 a st.p.č. 2584/1, v k.ú. Raspenava
soubor PDF 533kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 23.2.2010 – 10.3.2010
Dražební vyhláška na stavbu – budova č.p. 559 na pozemku p.č. 624, pozemek p.č. 624, p.č. 616 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 338,1kB
Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice veřejná vyhláška 15.1.2010 – 9.3.2010
Oznámení záměru na prodej pozemku p.č.1024/4 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 234,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 10.2.2010 – 26.2.2010
Zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí č.j.:Stav.336,337/53/08/2-328 ze dne 13.3.2008
soubor PDF 807,1kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 9.2.2010 – 24.2.2010
Výzva k uplatnění požadavků k řešení v rámci zadání 3. změny ÚPNSÚ Nové
Město pod Smrkem
soubor PDF 6,3MB
Městský úřad Nové Město pod Smrkem
Odbor výstavby a životního prostředí
veřejná vyhláška 15.1.2010 – 16.2.2010
Oznámení uložení písemnosti – Zdeněk Křemen   soubor PDF 324 kB Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 26.1.2010 – 10.2.2010
Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů: AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ SUROVINOVÉ POLITIKY LIBERECKÉHO KRAJE
Informace: soubor PDF 233,7kB
Dokument: soubor PDF 3,6MB
Liberecký kraj veřejná vyhláška 11.1.2010 – 10.2.2010
Zahájení  územního a stavebního řízení na nástavbu domu č.p.738 v Raspenavě
soubor PDF 1,2MB
9.2.2010 veřejná vyhláška 25.1.2010 – 9.2.2010
Oznámení uložení písemnosti – Ivanka Urbánková, 1965
soubor PDF 345,4kB
Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 25.1.2010 – 9.2.2010
Zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu „Přeložka a posílení vrchního vedení NN“ na pozemcích p.č. 224, 225, 226, 228/1, 235/1 a st.p.č. 2584/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 1,3MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 14.1.2010 – 29.1.2010
Oznámení o pronájmu bytu č.1 v Luhové č.p.160  soubor PDF 307,9kB Město Raspenava veřejná vyhláška 4.1.2010 – 25.1.2010
Oznámení o pronájmu bytu č.10 v Hejnické č.p. 385
soubor PDF 320,5kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.1.2010 – 25.1.2010
Starosta  svolává  1. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Raspenavě
soubor PDF 79,1kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.1.2010 – 21.1.2010

 

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2010-09-03-08-17-07-img_5768 2011-02-12-13-29-54-img_5617 img_3001 img_4139 img_4658 img_5717 img_8499 img_9396 2010-09-03-08-45-46-img_5878 2011-02-15-12-22-52-img_6461 2011-02-15-15-50-08-img_6555 2011-02-15-15-51-31-img_6561 Stitched Panorama Stitched Panorama img_0429 img_2117 img_2118 img_2933 img_3327 img_3981 img_4658
  • Loni vazba, letos euforie. Nejvíc, co jsem ve fotbale zažil, řekl Pelta 27.5.2018
    Loni v květnu pobýval šéf jablonecký fotbalistů Miroslav Pelta ve vazební věznici. Po roce krušné období střídá euforie, zažil svůj největší fotbalový den. Jablonečtí v utkání 30. kola první ligy porazili Slovácko 2:0 a jako třetí tým tabulky si zajistili účast v základní skupiny Evropské ligy.Další články k tématu:V kabině si zařval i Pelta. Přinese […]
  • Vykolejit vlak a zabít Masaryka. Prezident měl umřít po atentátu, tvrdí Motl 27.5.2018
    První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk měl v roce 1921 zahynout po atentátu na železniční trati mezi Slovenskem a Ukrajinou. Fakta o tom prozradil v Novém Boru publicista a badatel Stanislav Motl u příležitosti odhalení Masarykovy busty před místní základní školou. Další články k tématu:Masaryka strhávali marně, teď ho vztyčí na počest výročí republikyStalinova ruka […]
  • Jablonec - Slovácko 2:0, domácí končí třetí, výhru vystřelili útočníci 26.5.2018
    Poprvé v klubové historii si fotbalisté Jablonce zahrají základní skupinu Evropské ligy. Postup si zajistili výhrou 2:0 ve 30. kole první ligy nad Slováckem, v tabulce tak končí třetí. Vítěznou branku zápasu zaznamenal v první půli Martin Doležal, vedení po poločase navýšil Jan Chramosta.Další články k tématu:Loni vazba, letos euforie. Nejvíc, co jsem ve fotbale […]