Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Archiv 2010

zpět

Úřední deska – archiv 2010

K prohlížení dokumentů ve formátu PDF  je potřeba stáhnout a nainstalovat program Adobe Reader,
který najdete  zde

Alternativně lze použít  menší a rychlejší Foxit Reader, ke stažení zde
Název oznámení Zdroj Typ Vyvěšení
Oznámení o uložení písemnosti Petr Kraus 1960
soubor PDF 309kB
Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 22.12.2010 – 6.1.2011
Oznámení o uložení písemnosti Marian Kopal
soubor PDF 276kB
Finanční úřad Praha 4 veřejná vyhláška 22.12.2010 – 6.1.2011
Oznámení o konání veřejného projednání „Návrhu 2. změny schváleného územního plánu obce Raspenava“
soubor PDF 14,5MB
MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽP
ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
veřejná vyhláška 16.11.2010 – 6.1.2011
Příkaz č. 36/2010, Metodický pokyn       č. 1/2010
soubor PDF 2,4 MB
Ministerstvo zemědělství příkaz, metodický pokyn 15.12.2010 – 3.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
soubor PDF 1,4 MB
Městký úřad Raspenava vyhláška 13.12.2010 – 31.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
soubor PDF 1,5 MB
Městský úřad Raspenava vyhláška
13.12.2010 – 31.12.2010
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
soubor PDF 1,4 MB
Městský úřad Raspenava vyhláška 13.12.2010 – 31.12.2010
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na dostavbu skladové haly Czech Fibre  soubor PDF 1,2MB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 10.12.2010 – 27.12.2010
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Terénní hasičské vozidlo v rámci projektu „Spolupráce měst Raspenava a Gryfów Śląski zaměřená na zajištění  rychlé vzájemné pomoci“
soubor PDF 124kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 13.12.2010 – 22.12.2010
Oznámení o zamýšleném převodu zemědělských a lesních pozemků
soubor PDF 654 kB
Pozemkový fond ČR
veřejná vyhláška
20.9.2010 – 20.12.2010
Záměr na prodej nemovitosti p. p. č. 239/1
soubor PDF 94 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 3.12.2010 – 17.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Kilák Pavel 1977
soubor PDF 409 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Veszprémi Zdeněk 1965
soubor PDF 410 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Veszprémiová Zuzana 1963
soubor PDF 428 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Ferencová Renáta 1975
soubor PDF 406 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Mayerová Margita 1960
soubor PDF 407 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Ferenc Jan 1941
soubor PDF 403 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Demeterová Dana 1965
soubor PDF 427 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Ferenc Dušan, 1975
soubor PDF 410 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 1.12.2010 – 16.12.2010
Oznámení o vydání dražební vyhlášky – Miroslav Ďuďa, Milena Ďuďová
soubor PDF 914 kB
Exekuční úřad Liberec veřejná vyhláška 8.11.2010 – 16.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Ciganík Karel 1988
soubor PDF 435 kB
Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 29.11.2010 – 14.12.2010
Oznámení o uložení písemnosti, Rosek Miroslav 1975
soubor PDF 420 kB
Celní úřad Liberec veřejná vyhláška
29.11.2010 – 14.12.2010
Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti p.p.č. 1095/1
soubor PDF 365 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 8.11.2010 – 4.12.2010
6.veřejné zasedání zastupitelstva města
které se uskuteční dne 29.11. 2010 v 17.00 hodin v sále České Besedy
soubor PDF 299kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 16.11.2010 – 29.11.2010
Záměr o pronájmu nemovitosti p. p. č. 193/1
soubor PDF 368 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11.2010
Uložení písemnosti Zdeněk Veszprémi 1965
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Dražební vyhláška – Eva Doušová, 1952
soubor PDF 0,9MB
JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D.
soudní exekutor

veřejná vyhláška
22.9.2010 – 25.11.2010
Uložení písemnosti Zuzana Veszprémiová 1963
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Margita Mayerová 1960
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Jan Ferenc 1941
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Dana Demeterová 1975
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Pavel Kilák 1977
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Renáta Ferencová 1975
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Uložení písemnosti Dušan Ferenc 1975
soubor PDF 426 kB
Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 10.11.2010 – 25.11. 2010
Oznámení o změně dražební vyhlášky – Jan Varga, Oto Pleschinger
soubor PDF 1,7 MB
Exekuční úřad Plzeň-město veřejná vyhláška 8.11.2010 – 25.11.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Karel Ciganík  soubor PDF 292,3kB Celní úřad Liberec
veřejná vyhláška
4.11.2010 – 19.11.2010
Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem o neplatnosti volby kandidáta
soubor PDF 2,2 MB
Krajský soud v Ústí nad Labem
veřejná vyhláška 5.11.2010 – 18.11.2010
Ustavující zasedání zastupitelstva města
soubor PDF 101 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 5.11.2010 – 15.11.2010
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE RASPENAVA
soubor PDF 1,5 MB
Město Raspenava veřejná vyhláška 16.10.2010 – 2.11.2010
Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu plynovodní přípojky (areálový plynovod) na p.p.č. 1467/2, 1467/3, 1468 a1470/1, kanalizační

přípojky na p.p.č. 1470/1 v k.ú. Raspenava

Městský úřad Raspenava
Stavební úřad
veřejná vyhláška
15.10.2010 – 1.11.2010
Oznámení o uložení písemnosti Karel Ciganík 1988  soubor PDF 310,9kB Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 13.10.2010 – 29.10.2010
Oznámení o pronájmu nebytových prostor Jindřichovická 316, Nové Město pod Smrkem  soubor PDF 431,2kB Městský úřad Nové Město pod Smrkem veřejná vyhláška 13.10.2010 – 23.10.2010
Záměr na pronájem části pozemnku p.č. 1749 (trvalý travní porost)
soubor PDF 217 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.10.2010 – 23.10.2010
Záměr na prodej nemovitosti p.p.č. 193/1 a 1025/2 (trvalý travní porost)
soubor PDF 235 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.10.2010 – 23.10.2010
Pronájem bufetu na koupališti
soubor PDF 265 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.10.2010 – 23.10.2010
Oznámenío konání dražby
soubor PDF 628kB
Exekutorský úřad Liberec veřejná vyhláška 5.10.2010 – 21.10.2010
Obchodní veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků
soubor PDF 1,9 MB

Pozemnkový fond ČR

veřejná vyhláška

13.9.2010 – 20.10.2010
OZNÁMENÍ o zastavení řízení
soubor PDF 83 kB
Městský úřad Raspenava
Stavební úřad

veřejná vyhláška
1.10.2010 – 18.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
volební okrsek č.3
soubor PDF 42,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
volební okrsek č.2
soubor PDF 43,1kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
volební okrsek č.1
soubor PDF 43,8kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
volební okrsek č.3
soubor PDF 43,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
volební okrsek č.2
soubor PDF 44,3kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR
volební okrsek č.1
soubor PDF 44,9kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 23.9.2010 – 17.10.2010
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí České republiky a do Senátu Parlamentu ČR  soubor PDF 293kB Město Raspenava veřejná vyhláška 31.8.2010 – 17.10.2010
Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím  soubor PDF 1,3MB Pozemkový fond ČR veřejná vyhláška 6.9.2010 – 6.10.2010
Výstavba větrné elektrárny Turow – mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území ČR  soubor PDF 645kB Ministerstvo životního prostředí ČR
veřejná vyhláška

20.9.2010 – 5.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti Jiří Chaloupecký 1984
soubor PDF 445 kB

Celní úřad Mladá Boleslav

veřejná vyhláška

16.9.2010 – 1.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti Dušan Ferenc 1975
soubor PDF 384 kB

Finanční úřad Mělník

veřejná vyhláška

16.9.2010 – 1.10.2010
Rozhodnutí o umístění stavby „ČOV a kanalizace Lázně Libverda – dostavba“
soubor PDF 7,5 MB
Městský úřad Hejnice
Stavební úřad

veřejná vyhláška
15.9.2010 – 1.10.2010
Oznámení o uložení písemnosti Václav Novotný 1959
soubor PDF 296,9 kB

Celní úřad Liberec

veřejná vyhláška

13.9.2010 – 29.9.2010
Oznámení o uložení písemnosti Marian Bajger 1979
soubor PDF 302,6 kB

Celní úřad Liberec

veřejná vyhláška

13.9.2010 – 29.9.2010
Rozhodnutí o odložení dražby
soubor PDF 586,2 kB
Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 13.9.2010 – 29.9.2010
Rozhodnutí o umístění stavby biologického septiku a pískového filtru na p.p.č. 1304/2 k.ú. Raspenava pro rodinný dům, splašková
kanalizace z budoucího rodinného domu na st.p.č. 1302, p.p.č. 1303, 1304/2, 1307/1 a 1308/4 v k.ú. Raspenava

soubor PDF 104,7kB

Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 10.9.2010 – 25.9.2010
4. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu dne 22. září 2010 soubor PDF 59,3 kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 8.9.2010 – 22.9.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Eva Chaloupecká 1956
soubor PDF 310,7kB
Finanční úřad  Liberec veřejná vyhláška 7.9.2010 – 22.9.2010
Oznámení zahájení územního a stavebního řízení na stavbu „Plynová kotelna a sklad
nástrojárny NOVUS ČESKO s.r.o., Raspenava“   soubor PDF 899,3kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 26.8.2010 – 10.9.2010
Dražební vyhláška – areál autoopravny Raspenava č.p.541 s příslušenstvím a pozemky na listu vlastnictví č.973 pro katastrální území Raspenava
soubor PDF 282,5kB
Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 8.6.2010 – 8.9.2010
Rozhodnutí správcům vodních toků
soubor PDF 949,8kB
Hejtman Libereckého kraje veřejná vyhláška 23.8.2010 – 7.9.2010
Rozhodnutí o prodloužení stavu nebezpečí  soubor PDF 132,2kB Hejtman Libereckého kraje veřejná vyhláška 17.8.2010 – 6.9.2010
Oznámení o vydání Opatření obecné povahy č.1/2010
soubor PDF 125,9kB
obecní úřad Lázně Libverda veřejná vyhláška 17.8.2010 – 1.9.2010
Oznámení o projednání plánu péče o přírodní památku Hadí kopec
soubor PDF 701,1kB
Ministerstvo životního prostředí ČR veřejná vyhláška 21.7.2010 – 19.8.2010
Oznámení o volném bytě k pronájmu  Hejnická č.p.385, byt č.10
soubor PDF  277,1kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 30.7.2010 – 17.8.2010
Zveřejnění seznamu registračních úřadů pro příjem kandidátních listin
soubor PDF 761,4kB
MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT veřejná vyhláška 21.7.2010 – 11.8.2010
Oznámení o volném bytě k pronájmu Hejnická 385, byt č.19
soubor PDF 257,6kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 20.7.2010 – 6.8.2010
Oznámení o zahájení územního řízení na stavbu Čistírna odpadních vod a kanalizace pro rodinný dům na p.p.č. 1304/2 k.ú. Raspenava  soubor PDF 2,5MB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 21.7.2010 – 5.8.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Karel Ciganík 1988  soubor PDF 290,3kB Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 20.7.2010 – 5.8.2010
Dražební vyhláška Miroslav Ďuďa
soubor PDF 1MB
Exekutorský úřad Liberec veřejná vyhláška 28.6.2010 – 4.8.2010
Oznámení o konání společného jednání o „Návrhu 2. změny schváleného územního plánu obce Raspenava“
soubor PDF 66,5kB
Návrh 2. změny schváleného územního plánu obce Raspenava
MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽP
ODDĚLENÍ ÚŘADU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
veřejná vyhláška 11.6.2010 – 30.7.2010
Oznámení o projednávání návrhu 4.změny územního plánu obce Oldřichov v Hájích
soubor PDF 3,5MB
Obecní úřad Oldřichov v Hájích veřejná vyhláška 13.7.2010 – 28.7.2010
Oznámení o uložení písemnosti Dušan Ferenc 1975  soubor PDF 307,2kB Celní úřad
Ústí nad Labem
veřejná vyhláška 28.6.2010 – 13.7.2010
Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu výrobní, montážní a skladové haly NOVUS ČESKO s.r.o. Raspenava
soubor PDF 295,9kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 25.6.2010 – 12.7.2010
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2009   soubor PDF 621,7kB Frýdlantská vodárenská společnost veřejná vyhláška 23.6.2010 – 8.7.2010
Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu garáže na st.p.č. 1600/4 u č.p. 305 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 658,3kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 21.6.2010 – 7.7.2010
Rozhodnutí o umístění stavby studny na p.p.č. 4080/1 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 588,1kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 18.6.2010 – 7.7.2010
Rozhodnutí o umístění stavby kanalizace a čistírny odpadních vod s pískovým filtrem na st.p.č. 4081 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 497,4kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 16.6.2010 – 1.7.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Margita Mayerová  soubor PDF 370,7kB Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 14.6.2010 – 29.6.2010
Oznámení o pronájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou
soubor PDF 347kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 9.6.2010 – 28.6.2010
3.veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve středu dne
23. června 2010 v 17.00 hodin
soubor PDF 29,1kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 9.6.2010 – 24.6.2010
Výběrové řízení na místo vedoucího správního odboru
soubor PDF 412,3kB
Městský úřad Nové Město
pod Smrkem
veřejná vyhláška 8.6.2010 – 23.6.2010
Nařízení KVS – ukončení mimořádných veterinárních opatření – mor včelího plodu
soubor PDF 751,3kB
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj veřejná vyhláška 8.6.2010 – 23.6.2010
Zveřejnění záměru na prodej a demontáž ocelokolny v Moskevské č.p.118
soubor PDF 254,8kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 7.6.2010 – 23.6.2010
Závěrečný účet za rok 2009
soubor PDF 6,1MB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.6.2010 – 23.6.2010
Zveřejnění oznámení o volném bytě ve Frýdlantské ulici č. p. 532, byt č. 6, v Domě s pečovatelskou službou, velikost bytu 1+0  soubor PDF 347kB Město Raspenava veřejná vyhláška 1.6.2010 – 21.6.2010
Usnesení o přerušení spojeného územního a stavebního řízení  na stavbu: Stodola na st.p.č. 1939/2 v k.ú. Raspenava soubor PDF 497,6kB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 3.6.2010 – 18.6.2010
Dražební vyhláška – Zdeněk Strnad, 1959 soubor PDF 542,8kB Exekutorský úřad Praha – východ veřejná vyhláška 10.5.2010 – 15.6.2010
Vyrozumění o pokračování v řízení a výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ke stavbě „Montážní a skladová hala NOVUS ČESKO s.r.o. Raspenava“ na st.p.č. 1470/1 v k.ú. Raspenava, včetně rozvodů NN, přívodu ústředního vytápění, oplocení, zpevněné plochy, dešťové kanalizace na st.p.č. 1470/1; bezodtokové jímky na p.p.č. 1468; splaškové kanalizace na st.p.č. 1470/1 a p.p.č. 1468; vše v k.ú.Raspenava
– spojené územní a stavební řízení
soubor PDF 4,5MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 27.5.2010 – 11.6.2010
Zveřejnění záměru na pronájem nemovitostí soubor PDF 225,8kB Město Raspenava veřejná vyhláška 26.5.2010 – 11.6.2010
Zveřejnění záměru na prodej nemovitostí
soubor PDF 258,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 26.5.2010 – 11.6.2010
Rozhodnutí o umístění stavby retenční nádrže na Pustém potoce na p.p.č. 3400/1 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 629,8kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 26.5.2010 – 10.6.2010
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Lázně Libverda, o vystavení návrhu k veřejnému nahlédnutí a o místu a termínu konání veřejného projednání soubor PDF 900kB Obecní úřad Lázně Libverda veřejná vyhláška 26.5.2010 – 10.6.2010
Oznámení o uložení písemností
Karel Kos 1985
soubor PDF 311kB
Celní úřad
Liberec
veřejná vyhláška 26.5.2010 – 10.6.2010
Oznámení o konání společného jednání o „Návrhu 4B.změny ÚPNSÚ Frýdlant“
soubor PDF 1,7MB
Městský úřad Frýdlant veřejná vyhláška 10.5.2010 – 9.6.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Marian Kopal 1977   soubor PDF 364,5kB Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 18.5.2010 – 2.6.2010
Oznámení o uložení písemnosti  – Karel Ciganík 1988  soubor PDF 328,4kB Celní úřad
Liberec
veřejná vyhláška 18.5.2010 – 2.6.2010
Dražební vyhláška – Josef Fribl, 1971
soubor PDF 412,7kB
Okresní soud Liberec veřejná vyhláška 3.5.2010 – 1.6.2010
Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Městského fondu pro bydlení v roce 2010 soubor PDF 206,0kB Městský úřad Raspenava veřejná vyhláška 13.5.2010 – 31.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb – volební okrsek č.3
soubor PDF 39,3kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 3.5.2010 – 30.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb – volební okrsek č.2
soubor PDF 40,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 3.5.2010 – 30.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb – volební okrsek č.1
soubor PDF 40,8kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 3.5.2010 – 30.5.2010
Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR
soubor PDF 291,3kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 25.3.2010 – 30.5.2010
Stavební povolení ke stavbě vodního díla Raspenava – splašková kanalizace
soubor PDF 592,2kB
Městský úřad Frýdlant
odbor stavebního úřadu a životního prostředí
veřejná vyhláška 13.5.2010 – 28.5.2010
Oznámení územního a stavebního řízení na stavbu: Garáž na st.p.č. 1600/4 u č.p. 305 v k.ú. Raspenava.
soubor PDF 1,2MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 13.5.2010 – 28.5.2010
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání na stavbu „Kanalizace a čistírna odpadních vod“ na st.p.č. 4081 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 896,3kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 10.5.2010 – 25.5.2010
Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
soubor PDF 672,2kB
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj veřejná vyhláška 10.5.2010 – 25.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti Ivanka Urbánková  1965
soubor PDF 305,1kB
Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 10.5.2010 – 25.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti  Marian Bajger  1979  soubor PDF 374,1kB Finanční úřad Liberec veřejná vyhláška 7.5.2010 – 24.5.2010
Oznámení záměru na prodej malotraktoru TZ 4K 14  soubor PDF 206,9kB Město Raspenava veřejná vyhláška 7.5.2010 – 24.5.2010
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání na stavbu studny na ppč.4080/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 1,7 MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 5.5.2010 – 20.5.2010
Zveřejnění záměru na pronájem bytu v Hejnické č.p.385
soubor PDF 286,9kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 26.4.2010 – 18.5.2010
Zveřejnění záměru na pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou
soubor PDF 346,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 26.4.2010 – 18.5.2010
Vyměření daně z nemovitostí na rok 2010 soubor PDF 7,5MB Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 15.4.2010 – 17.5.2010
Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Mikroregionu Frýdlantsko
soubor PDF  547,1kB
Krajský úřad Libereckého kraje
odbor kontroly
veřejná vyhláška 28.4.2010 – 13.5.2010
Závěrečný účet Mikroregionu Frýdlantsko za rok 2009
soubor PDF 418,6kB
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko veřejná vyhláška 28.4.2010 – 13.5.2010
Výzva k doplnění podané žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení na stavbu „Montážní a skladová hala NOVUS ČESKO s.r.o. Raspenava“
soubor PDF 600,3kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 28.4.2010 – 13.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Zdeněk  Veselý 1976   soubor PDF 278,2kB Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 26.4.2010 – 11.5.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Karel Ciganík 1988   soubor PDF 289,3kB Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 26.4.2010 – 11.5.2010
Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku p.č.1007/2 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 226,0kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 22.4.2010 – 8.5.2010soubor
zahájení územního řízení o umístění stavby retenční nádrže Pustý potok na p.p.č. 3400/1 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 2,3MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 15.4.2010 – 30.4.2010
Zveřejnění záměru na pronájem pozemků parc.č.180 a 1681 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 224kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 15.4.2010 – 30.4.2010
Dražební vyhláška – Jiří Vyhlídko, 1965
soubor PDF 877,6kB
Exekutorský úřad Plzeň veřejná vyhláška 30.3.2010 – 30.4.2010
Územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu skladu hospodářského nářadí včetně zpevněné plochy na p.p.č. 875/1 v k.ú. Raspenava (u RD č.p. 777 Raspenava) soubor PDF 668kB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 12.4.2010 – 27.4.2010
Oznámení o uložení písemnosti František Kolísko 1972   soubor PDF 305,9kB Celní úřad
Česká Lípa
veřejná vyhláška 9.4.2010 – 26.4.2010
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona č. 95/1999 Sb. § 7
soubor PDF 377,5kB
Pozemkový fond ČR veřejná vyhláška 26.3.2010 – 26.4.2010
Zahájení územního a stavebního řízení na stavbu stodoly na st.p.č.1939/2 v k.ú. Raspenava.  soubor PDF 1,1MB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 8.4.2010 – 23.4.2010
Zveřejnění oznámení o volném bytě ve Frýdlantské ulici č. p. 532, byt č. 6, v Domě s pečovatelskou službou
soubor PDF 346kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 31.3.2010 – 20.4.2010
2. veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční ve středu dne 14. dubna 2010 v 17.00 hodin
soubor PDF 81,8kB
Starosta Města Raspenavy veřejná vyhláška 31.3.2010 – 15.4.2010
zveřejnění informace o záměru „Výstavba větrné elektrárny Turow – EWT Bogatynia (52 VTE)“
soubor PDF  446,7kB
Ministerstvo životního prostředí veřejná vyhláška 31.3.2010 – 15.4.2010
Nařízení  mimořádných veterinárních opatření  soubor PDF 2,1MB Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj veřejná vyhláška 11.3.2010 – 12.4.2010
Dražební vyhláška – bytč.5 ve Frýdlantské ul. č.p.534
soubor PDF 1,2MB
Exekutorský úřad Praha-východ veřejná vyhláška 4.3.2010 – 8.4.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Marian Kopal 1977 a Ivanka Urbánková 1965
soubor PDF 445,4kB
Finanční úřad
Frýdlant
veřejná vyhláška 19.3.2010 – 6.4.2010
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na stavbu Montážní a skladová hala NOVUS ČESKO s.r.o. Raspenava“ na st.p.č. 1470/1 v k.ú.Raspenava soubor PDF 1MB Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 19.3.2010 – 6.4.2010
Oznámení záměru na pronájem nebytového prostoru ordinace praktického lékaře pro děti a dorost Větrná č.p.243 soubor PDF 262,9kB Město Raspenava veřejná vyhláška 8.12.2009 – 31.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Marian Kopal 1977 soubor PDF 293,8kB Finanční úřad
Praha 4
veřejná vyhláška 15.3.2010 – 30.3.2010
Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti
územního rozhodnutí o využití území pro účel terénní úpravy a územní rozhodnutí o umístění stavby oplocení, zpevněná plocha, odvodnění hřiště na p.p.č. 42 v k.ú. Raspenava soubor PDF 1,3MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 15.3.2010 – 30.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Karel Ciganík, 1988  soubor PDF 337,7kB Městský úřad Jablonec nad Nisou veřejná vyhláška 12.3.2010 – 29.3.2010
Oznámení záměru pronájmu pozemku p.č.1455/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 227,7kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 10.3.2010 – 26.3.2010
Územní rozhodnutí a stavební povolení na nástavbu rodinného domu č.p. 738 na st.p.č. 1856 v k.ú. Raspenava
soubor PDF 654,3kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 3.3.2010 – 18.3.2010
Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení na stavbu skladu hospodářského nářadí včetně zpevněné plochy na p.p.č. 875/1 v k.ú. Raspenava (u RD č.p. 777 Raspenava).
soubor PDF 1,5MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 2.3.2010 – 17.3.2010
Výběrové řízení na funkci vedoucího sociálního odboru
soubor PDF 35,3kB
Městský úřad
Nové Město
pod Smrkem
veřejná vyhláška 1.3.2010 – 16.3.2010
Oznámení záměru na pronájem nemovitosti část p.p.č.1749 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 207,1kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 24.2.2010 – 12.3.2010
Oznámení o uložení písemnosti – Adéla Klicperová, 1990
soubor PDF 286,7kB
Celní úřad Liberec veřejná vyhláška 23.2.2010 – 10.3.2010
Územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu přeložky, posílení vrchního vedení NN a elektro přípojek na pozemcích p.č. 224, 225, 226, 228/1, 235/1, 2585/1 a st.p.č. 2584/1, v k.ú. Raspenava
soubor PDF 533kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 23.2.2010 – 10.3.2010
Dražební vyhláška na stavbu – budova č.p. 559 na pozemku p.č. 624, pozemek p.č. 624, p.č. 616 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 338,1kB
Soudní exekutor JUDr. Arnošt Hofman, Exekutorský úřad Pardubice veřejná vyhláška 15.1.2010 – 9.3.2010
Oznámení záměru na prodej pozemku p.č.1024/4 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 234,4kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 10.2.2010 – 26.2.2010
Zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí č.j.:Stav.336,337/53/08/2-328 ze dne 13.3.2008
soubor PDF 807,1kB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 9.2.2010 – 24.2.2010
Výzva k uplatnění požadavků k řešení v rámci zadání 3. změny ÚPNSÚ Nové
Město pod Smrkem
soubor PDF 6,3MB
Městský úřad Nové Město pod Smrkem
Odbor výstavby a životního prostředí
veřejná vyhláška 15.1.2010 – 16.2.2010
Oznámení uložení písemnosti – Zdeněk Křemen   soubor PDF 324 kB Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 26.1.2010 – 10.2.2010
Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů: AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ SUROVINOVÉ POLITIKY LIBERECKÉHO KRAJE
Informace: soubor PDF 233,7kB
Dokument: soubor PDF 3,6MB
Liberecký kraj veřejná vyhláška 11.1.2010 – 10.2.2010
Zahájení  územního a stavebního řízení na nástavbu domu č.p.738 v Raspenavě
soubor PDF 1,2MB
9.2.2010 veřejná vyhláška 25.1.2010 – 9.2.2010
Oznámení uložení písemnosti – Ivanka Urbánková, 1965
soubor PDF 345,4kB
Finanční úřad Frýdlant veřejná vyhláška 25.1.2010 – 9.2.2010
Zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu „Přeložka a posílení vrchního vedení NN“ na pozemcích p.č. 224, 225, 226, 228/1, 235/1 a st.p.č. 2584/1 v k.ú.Raspenava
soubor PDF 1,3MB
Městský úřad Raspenava stavební úřad veřejná vyhláška 14.1.2010 – 29.1.2010
Oznámení o pronájmu bytu č.1 v Luhové č.p.160  soubor PDF 307,9kB Město Raspenava veřejná vyhláška 4.1.2010 – 25.1.2010
Oznámení o pronájmu bytu č.10 v Hejnické č.p. 385
soubor PDF 320,5kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.1.2010 – 25.1.2010
Starosta  svolává  1. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Raspenavě
soubor PDF 79,1kB
Město Raspenava veřejná vyhláška 4.1.2010 – 21.1.2010

 

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2011-01-11-14-29-21-img_3717 2011-02-12-13-37-01-img_5666 2011-02-12-13-40-31-img_5741 2011-02-12-13-40-54-img_5750 2011-02-15-12-22-34-img_6460 img_2926 img_5720 img_6390 img_8505 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2011-02-12-13-37-23-img_5670 2011-02-12-13-39-41-img_5733 2011-02-12-13-40-58-img_5753 2011-02-15-15-44-14-img_6500 Stitched Panorama img_0162 img_2119 img_2364 img_3327 img_3602 img_4696
  • Ve Vratislavicích vzniká nový park. Prolézačky i gril budou za plotem 21.3.2018
    V libereckých Vratislavicích vzniká nový park. Vyrůstá na louce mezi domovem důchodců Marta a Rušičkou v bezprostřední blízkosti sídliště Nové Vratislavice. Další články k tématu:Gril, mola, prolézačky. Pustá louka ve Vratislavicích se promění v parkNejen na dožití. Ve Vratislavicích vyroste domov pro nemocné seniory
  • Skiareál na Ještědu ukončil sezonu. Jsou ideální podmínky, diví se lyžaři 21.3.2018
    Sněhu dostatek, počasí mrazivé, ale vleky na Ještědu stojí. Nový provozovatel skiareálu Tatry Mountain Resorts (TMR) zimní sezonu ukončil. Řada lyžařů to kritizuje.Další články k tématu:Na Ještědu plní dětské sny, zájemce vozí rolbou po sjezdovceNa Ještědu mají lyžaři ombudsmana. Ví, co jim na sjezdovkách hrozí
  • Hradec by teď mohl být pod tlakem, míní liberecký Bulíř 21.3.2018
    Kus sezony kvůli nemoci nehrál, ale vrátil se v pravý čas. Útočník Michal Bulíř patří v play off k důležitým postavám hokejového Liberce. V úterý se gólem po parádní individuální akci podílel na výhře 3:0 nad Hradcem, díky níž Bílí Tygři v domácím prostředí srovnali čtvrtfinálovou sérii na 2:2 na zápasy.Další články k tématu:Kratěnova patička […]