Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Praktické inf. z MěÚ

Sběr potravinářských olejů a tuků

– oleje a tuky z fritovacích hrnců patří do děleného sběru odpadu, nikoliv do kanalizace
– oleje vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy při čištění odpadních vod
– oleje a tuky sebrané odděleně, jsou po vytřídění recyklovány a používány např. při výrobě biopaliv či ekologických maziv

Ve sběrném dvoře v Raspenavě je nově umístěna separační nádoba pro sběr upotřebeného potravinářského oleje a tuku.

Občané města Raspenava mohou bezplatně potravinářské oleje a tuky uložit do této nádoby v uzavřených použitých PET láhvích, nebo v jiném obalovém materiálu z PVC.

 

 

Informace ke kácení dřevin

S účinností dnem 15. července 2013 vyšla nová vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato vyhláška mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona.

Za zcela zásadní lze považovat ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky. Je zde uvedeno, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny rostoucí na zahradách. Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitostí (např. trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici „zahrady“, jak ji zavádí v § 1 písm. c) tato vyhláška.

Konkrétně se musí jednat o:

a)      pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce (netýká se to tak pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, zahrad u restaurací, pozemků u průmyslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u škol, školek apod. – viz § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území),

b)     pozemek, který je současně nepřístupný veřejnosti

c)      pozemek, který je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno režimem dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Pokud bude nejasné, zda je pozemek stavebně oplocený, tj. zda oplocení u dotčeného pozemku bylo povoleno či prošlo jiným režimem dle stavebního zákona, doporučujeme se o stanovisko k dané věci obrátit na místně příslušný stavební úřad.

V případě dotazů, zda daná dřevina nově podléhá či nepodléhá povolovacímu režimu, je vhodné tazateli doporučit požádat si o tzv. předběžnou informaci příslušný orgán ochrany přírody, zda danou dřevinu na konkrétním pozemku lze pokácet bez povolení. Lze tak předejít případným sporům a především sankčním řízením za nepovolené kácení.

Současně je třeba upozornit a upozorňovat také tazatele, že nadále platí ochrana volně žijících ptáků dle § 5a zákona i ochrana zvláště chráněných živočichů dle § 50 zákona, tj. v případě kácení během vegetace (od 1. 4. do 31. 10. běžného roku) si musí být zcela jisti, že na dotčeném stromě nehnízdí žádný pták, ani zde nežije žádný chráněný druh (např. veverka). Jinak se, bez ohledu na znění této vyhlášky, vystavuje nebezpečí postihu za protiprávní jednání dle zákona. Toto riziko se výrazně zvětšilo, neboť při kácení v „zahradách“ není velikost dřeviny rozhodující a lze tedy předpokládat kácení vzrostlých stromů, kde ptáci i další živočichové běžně žijí.

Další změna nastala v režimu kácení souvislých porostů. V § 3 písm. b) vyhlášky je nově uvedeno, že kácení není třeba pro zapojené porosty dřevin (dříve pouze keřové porosty), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2. Co se myslí „zapojeným porostem dřevin“ je uvedeno v § 1 písm. a) této vyhlášky.

Pro ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle velikosti dřevin, tj. že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, beze změny.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

 

 

Sběr použitého oblečení

Pro občany Města Raspenava společnost .A.S.A., spol. s r.o. umístila na třech místech naší obce speciální sběrné kontejnery na použité oblečení.

První je umístěný na sídlišti Moskevská, druhý u bývalé hudební školy v ulici Hejnická a třetí kontejner je umístěný na parkovišti u samoobsluhy U Pacholíka v ulici Fučíkova. Všechny  kontejnery na použité oblečení jsou umístěny v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad (modré kontejnery).

Do kontejnerů je možné vkládat v pytlích nebo v igelitových taškách vyřazené čisté a suché oblečení (oděvy, bytový textil, boty v párech, doplňky k oblečení, hračky). Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.

Co všechno se skrývá pod pojmem použitý textil a jaké je jeho další využití?

Aby se z oblečení po nějakém čase nestal jen obyčejný odpad, je možné jej dále využívat a recyklovat. Většina shromážděného použitého oblečení a textilních výrobků může stále plnit svoji původní funkci. Zbylá část slouží po recyklaci jako pomůcky pro úklid nebo také jako zdroj energie.

Textilem vhodným k dalšímu využití se rozumí pokrývky těla nejrůznějších podob a z nejrůznějších materiálů (vlna, bavlna, len, kůže, hedvábí, polyamid, polyester, polyetylén, atd.), včetně obuvi, dek a povlečení. Ekonomickou hodnotu staršího kusu textilu určuje jednak jeho využitelnost v rámci původní funkce, tj. jako oblečení, a následně, v menší míře,  použitelnost komponent (vláken) při materiálové či energetické recyklaci.

Hlavním přínosem nabízené služby je snížení množství netříděného tuhého komunálního odpadu, využití textilu pro další používání (nošení) a materiálová a energetická recyklace. Projekt probíhá ve spolupráci se společností ADRA, která za každou vybranou tunu textilu získává finanční příspěvek na financování svých aktivit.

 

Sběr použitých cartridgí a tonerů

Naše obec se zapojila do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Projekt je určen pro širokou veřejnost a má za cíl naučit rodiny a jednotlivce sbírat prázdné cartridge a tonery prostřednictvím sběrného boxu.

V naší obci je sběrný box umístěný v 1. patře Městského úřadu Raspenava. Využívat ho mohou všichni, včetně podnikatelských subjektů.

Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery na naši obec. 

Použíté cartridge a tonery se do sběrného boxu vhazují buď v originálním PVC obalu, nebo v igelitovém sáčku.

Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu.

Odevzdání je zdarma.

 

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2010-05-17-14-15-00-img_7918 2010-05-17-14-29-06-img_7958 2010-06-03-21-15-18-img_9187 2011-02-12-13-37-14-img_5669 2011-02-15-15-44-14-img_6500 Stitched Panorama img_2924 img_4658 img_5719 img_9396 2011-02-12-13-40-03-img_5737 2011-02-12-13-41-28-img_5756 2011-02-12-13-42-18-img_5760 2011-02-12-13-42-25-img_5761 2011-02-15-15-50-08-img_6555 Stitched Panorama img_2078 img_2131 img_3276_stitch img_4147 img_6390
  • Loni vazba, letos euforie. Nejvíc, co jsem ve fotbale zažil, řekl Pelta 27.5.2018
    Loni v květnu pobýval šéf jablonecký fotbalistů Miroslav Pelta ve vazební věznici. Po roce krušné období střídá euforie, zažil svůj největší fotbalový den. Jablonečtí v utkání 30. kola první ligy porazili Slovácko 2:0 a jako třetí tým tabulky si zajistili účast v základní skupiny Evropské ligy.Další články k tématu:V kabině si zařval i Pelta. Přinese […]
  • Vykolejit vlak a zabít Masaryka. Prezident měl umřít po atentátu, tvrdí Motl 27.5.2018
    První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk měl v roce 1921 zahynout po atentátu na železniční trati mezi Slovenskem a Ukrajinou. Fakta o tom prozradil v Novém Boru publicista a badatel Stanislav Motl u příležitosti odhalení Masarykovy busty před místní základní školou. Další články k tématu:Masaryka strhávali marně, teď ho vztyčí na počest výročí republikyStalinova ruka […]
  • Jablonec - Slovácko 2:0, domácí končí třetí, výhru vystřelili útočníci 26.5.2018
    Poprvé v klubové historii si fotbalisté Jablonce zahrají základní skupinu Evropské ligy. Postup si zajistili výhrou 2:0 ve 30. kole první ligy nad Slováckem, v tabulce tak končí třetí. Vítěznou branku zápasu zaznamenal v první půli Martin Doležal, vedení po poločase navýšil Jan Chramosta.Další články k tématu:Loni vazba, letos euforie. Nejvíc, co jsem ve fotbale […]