Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Praktické inf. z MěÚ

Sběr potravinářských olejů a tuků

– oleje a tuky z fritovacích hrnců patří do děleného sběru odpadu, nikoliv do kanalizace
– oleje vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy při čištění odpadních vod
– oleje a tuky sebrané odděleně, jsou po vytřídění recyklovány a používány např. při výrobě biopaliv či ekologických maziv

Ve sběrném dvoře v Raspenavě je nově umístěna separační nádoba pro sběr upotřebeného potravinářského oleje a tuku.

Občané města Raspenava mohou bezplatně potravinářské oleje a tuky uložit do této nádoby v uzavřených použitých PET láhvích, nebo v jiném obalovém materiálu z PVC.

 

 

Informace ke kácení dřevin

S účinností dnem 15. července 2013 vyšla nová vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato vyhláška mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona.

Za zcela zásadní lze považovat ustanovení § 3 písm. d) vyhlášky. Je zde uvedeno, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny rostoucí na zahradách. Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitostí (např. trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici „zahrady“, jak ji zavádí v § 1 písm. c) tato vyhláška.

Konkrétně se musí jednat o:

a)      pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce (netýká se to tak pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, zahrad u restaurací, pozemků u průmyslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u škol, školek apod. – viz § 2 písm. a) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území),

b)     pozemek, který je současně nepřístupný veřejnosti

c)      pozemek, který je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno režimem dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Pokud bude nejasné, zda je pozemek stavebně oplocený, tj. zda oplocení u dotčeného pozemku bylo povoleno či prošlo jiným režimem dle stavebního zákona, doporučujeme se o stanovisko k dané věci obrátit na místně příslušný stavební úřad.

V případě dotazů, zda daná dřevina nově podléhá či nepodléhá povolovacímu režimu, je vhodné tazateli doporučit požádat si o tzv. předběžnou informaci příslušný orgán ochrany přírody, zda danou dřevinu na konkrétním pozemku lze pokácet bez povolení. Lze tak předejít případným sporům a především sankčním řízením za nepovolené kácení.

Současně je třeba upozornit a upozorňovat také tazatele, že nadále platí ochrana volně žijících ptáků dle § 5a zákona i ochrana zvláště chráněných živočichů dle § 50 zákona, tj. v případě kácení během vegetace (od 1. 4. do 31. 10. běžného roku) si musí být zcela jisti, že na dotčeném stromě nehnízdí žádný pták, ani zde nežije žádný chráněný druh (např. veverka). Jinak se, bez ohledu na znění této vyhlášky, vystavuje nebezpečí postihu za protiprávní jednání dle zákona. Toto riziko se výrazně zvětšilo, neboť při kácení v „zahradách“ není velikost dřeviny rozhodující a lze tedy předpokládat kácení vzrostlých stromů, kde ptáci i další živočichové běžně žijí.

Další změna nastala v režimu kácení souvislých porostů. V § 3 písm. b) vyhlášky je nově uvedeno, že kácení není třeba pro zapojené porosty dřevin (dříve pouze keřové porosty), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2. Co se myslí „zapojeným porostem dřevin“ je uvedeno v § 1 písm. a) této vyhlášky.

Pro ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle velikosti dřevin, tj. že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, beze změny.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

 

 

Sběr použitého oblečení

Pro občany Města Raspenava společnost .A.S.A., spol. s r.o. umístila na třech místech naší obce speciální sběrné kontejnery na použité oblečení.

První je umístěný na sídlišti Moskevská, druhý u bývalé hudební školy v ulici Hejnická a třetí kontejner je umístěný na parkovišti u samoobsluhy U Pacholíka v ulici Fučíkova. Všechny  kontejnery na použité oblečení jsou umístěny v blízkosti kontejnerů na tříděný odpad (modré kontejnery).

Do kontejnerů je možné vkládat v pytlích nebo v igelitových taškách vyřazené čisté a suché oblečení (oděvy, bytový textil, boty v párech, doplňky k oblečení, hračky). Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.

Co všechno se skrývá pod pojmem použitý textil a jaké je jeho další využití?

Aby se z oblečení po nějakém čase nestal jen obyčejný odpad, je možné jej dále využívat a recyklovat. Většina shromážděného použitého oblečení a textilních výrobků může stále plnit svoji původní funkci. Zbylá část slouží po recyklaci jako pomůcky pro úklid nebo také jako zdroj energie.

Textilem vhodným k dalšímu využití se rozumí pokrývky těla nejrůznějších podob a z nejrůznějších materiálů (vlna, bavlna, len, kůže, hedvábí, polyamid, polyester, polyetylén, atd.), včetně obuvi, dek a povlečení. Ekonomickou hodnotu staršího kusu textilu určuje jednak jeho využitelnost v rámci původní funkce, tj. jako oblečení, a následně, v menší míře,  použitelnost komponent (vláken) při materiálové či energetické recyklaci.

Hlavním přínosem nabízené služby je snížení množství netříděného tuhého komunálního odpadu, využití textilu pro další používání (nošení) a materiálová a energetická recyklace. Projekt probíhá ve spolupráci se společností ADRA, která za každou vybranou tunu textilu získává finanční příspěvek na financování svých aktivit.

 

Sběr použitých cartridgí a tonerů

Naše obec se zapojila do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Projekt je určen pro širokou veřejnost a má za cíl naučit rodiny a jednotlivce sbírat prázdné cartridge a tonery prostřednictvím sběrného boxu.

V naší obci je sběrný box umístěný v 1. patře Městského úřadu Raspenava. Využívat ho mohou všichni, včetně podnikatelských subjektů.

Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery na naši obec. 

Použíté cartridge a tonery se do sběrného boxu vhazují buď v originálním PVC obalu, nebo v igelitovém sáčku.

Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu.

Odevzdání je zdarma.

 

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2011-02-12-13-40-54-img_5750 img_2556 img_6390 2010-04-28-10-11-10-img_1741 2010-05-12-16-57-48-img_5418 2010-06-29-17-52-48-img_4520 2011-02-12-13-29-54-img_5617 2011-02-12-13-37-23-img_5670 2011-02-12-13-39-41-img_5733 2011-02-12-13-39-54-img_5736 2011-02-12-13-40-58-img_5753 2011-02-15-11-48-39-img_6376 2011-02-15-15-44-14-img_6500 Stitched Panorama Stitched Panorama img_0157 img_2117 img_4038 img_4043 img_4641 img_8365
  • Ve Vratislavicích vzniká nový park. Prolézačky i gril budou za plotem 21.3.2018
    V libereckých Vratislavicích vzniká nový park. Vyrůstá na louce mezi domovem důchodců Marta a Rušičkou v bezprostřední blízkosti sídliště Nové Vratislavice. Další články k tématu:Gril, mola, prolézačky. Pustá louka ve Vratislavicích se promění v parkNejen na dožití. Ve Vratislavicích vyroste domov pro nemocné seniory
  • Skiareál na Ještědu ukončil sezonu. Jsou ideální podmínky, diví se lyžaři 21.3.2018
    Sněhu dostatek, počasí mrazivé, ale vleky na Ještědu stojí. Nový provozovatel skiareálu Tatry Mountain Resorts (TMR) zimní sezonu ukončil. Řada lyžařů to kritizuje.Další články k tématu:Na Ještědu plní dětské sny, zájemce vozí rolbou po sjezdovceNa Ještědu mají lyžaři ombudsmana. Ví, co jim na sjezdovkách hrozí
  • Hradec by teď mohl být pod tlakem, míní liberecký Bulíř 21.3.2018
    Kus sezony kvůli nemoci nehrál, ale vrátil se v pravý čas. Útočník Michal Bulíř patří v play off k důležitým postavám hokejového Liberce. V úterý se gólem po parádní individuální akci podílel na výhře 3:0 nad Hradcem, díky níž Bílí Tygři v domácím prostředí srovnali čtvrtfinálovou sérii na 2:2 na zápasy.Další články k tématu:Kratěnova patička […]