Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Informace dle zákona

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle standardu ISVS

 1. Oficiální název

Město Raspenava

 1. Důvod a způsob založení

Město Raspenava(dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právnickou subjektivitou.
Poslání města je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 o obcích).

 1. Organizační struktura
 1. Kontaktní spojení

Městský úřad Raspenava

Fučíkova 421

464 01 Raspenava

tel. +420 482 360 431

fax. +420 482 319 229

e-mail pro oficiální korespondenci: mesto.raspenava@raspenava.cz

 1. Bankovní spojení

0984937399/0800

 1. IČ obce

00263141

 1. DIČ

Město Raspenava je plátcem DPH DIČ: CZ00263141

 1. Rozpočet

Rozpočet 2002 – soubor PDF 82,3kB

Rozpočet 2003 – soubor PDF 85,8kB

Rozpočet 2004 – soubor PDF 86,1kB

Rozpočet 2005 – soubor PDF 130,2kB

Rozpočet 2006 – soubor PDF 94,2kB

Rozpočet 2007 – soubor PDF 128,3kB

Rozpočet 2008 – soubor PDF 89,0kB

Rozpočet 2009 – soubor PDF 6,1MB

Rozpočet 2010 – soubor PDF 79,4kB

Rozpočet 2011 – soubor PDF 3 MB

Rozpočet 2012 – soubor PDF 2,5 MB

Rozpočet 2013 – soubor PDF 1,2 MB

Rozpočet 2014 – soubor PDF 1,2 MB

Rozpočet 2015 – soubor PDF 1,6 MB

Rozpočet 2016 – soubor PDF 1,5 MB

Rozpočet 2017 – soubor PDF 1,5 MB

 

 1. Žádosti o informace
 1. Příjem žádostí a další podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze prostřednictvím podatelny městského úřadu na adrese: Městský úřad, Fučíkova 421, 464 01 Raspenava.

 1. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu:

Městský úřad Raspenava

příslušné oddělení

Fučíkova 421

464 01 Raspenava

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává písemně výše uvedeným způsobem.

 1. Formuláře
 1. Řešení nejrůznějších životních situací
 1. Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Městský úřad se řídí těmito základními předpisy:
zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva města, rady města, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích a odděleních.
Jmenované zákony jsou k dispozici na Městském úřadě Raspenava, Fučíkova 421, Raspenava.

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací
 1. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2008 – poskytování informací  soubor PDF 50kB

 
 
 
 
 
 
 
 1. Organizace města

Rekreační a sportovní areál

Základní škola a Mateřská škola Raspenava

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2010-05-12-16-55-41-img_5360 2010-05-17-14-29-06-img_7958 2011-02-12-13-40-31-img_5741 2011-02-15-15-51-04-img_6557 Stitched Panorama img_2955 img_9396 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2010-05-12-16-57-48-img_5418 2010-09-03-08-44-42-img_5836 2010-04-22-18-53-42-img_0180 Stitched Panorama Stitched Panorama Stitched Panorama Stitched Panorama Stitched Panorama img_0100 img_3027 img_3937 img_6360 img_8499
 • Jablonec zakládá vlastní dopravní podnik, inspiroval se krajem i Lípou 15.12.2017
  Jablonec nad Nisou řeší budoucnost veřejné dopravy ve městě, a proto zakládá vlastní dopravní společnost. Nahradí dopravní podnik, který bude cestující vozit jen do roku 2019, kdy mu vyprší smlouva. Další články k tématu:Česká Lípa se spojí s BusLine. Je to podvod, tvrdí krajKoleje na Ještěd jsou v havarijním stavu, opraví je nejdřív za dva […]
 • Po střetu s pluhem zemřel v Rokytnici chodec, ve sněhu uvázly kamiony 15.12.2017
  Sněžení komplikovalo od pátečního rána dopravu v Libereckém kraji. Příjezdy do větších měst i průmyslových zón blokovaly kolony aut a uvázlé kamiony. V Krkonoších zemřel při střetu s pluhem chodec.Další články k tématu:Při sněhové kalamitě kamiony do Frýdlantu nedojedou, rozhodl krajSilničáři neuklízejí hlavní tah na Polsko, zlobí se starostové z Tanvaldska
 • Česká Lípa chce projíst miliardu. Opozici vadí, že s ní nikdo nemluvil 15.12.2017
  Rozpočet obřích rozměrů na příští rok představila sedmatřicetitisícová Česká Lípa. Výdaje mají spolknout jednu miliardu, příjmy budou přitom jen 695 milionů korun.Další články k tématu:Opozice v České Lípě potápí koupaliště, chce vyvolat referendumLetáčky a mapičky nestačí, do České Lípy se davy turistů nehrnou