Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Informace dle zákona

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle standardu ISVS

 1. Oficiální název

Město Raspenava

 1. Důvod a způsob založení

Město Raspenava(dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právnickou subjektivitou.
Poslání města je zajištění veřejné správy na svém území případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 o obcích).

 1. Organizační struktura
 1. Kontaktní spojení

Městský úřad Raspenava

Fučíkova 421

464 01 Raspenava

tel. +420 482 360 431

fax. +420 482 319 229

e-mail pro oficiální korespondenci: mesto.raspenava@raspenava.cz

 1. Bankovní spojení

0984937399/0800

 1. IČ obce

00263141

 1. DIČ

Město Raspenava je plátcem DPH DIČ: CZ00263141

 1. Rozpočet

Rozpočet 2002 – soubor PDF 82,3kB

Rozpočet 2003 – soubor PDF 85,8kB

Rozpočet 2004 – soubor PDF 86,1kB

Rozpočet 2005 – soubor PDF 130,2kB

Rozpočet 2006 – soubor PDF 94,2kB

Rozpočet 2007 – soubor PDF 128,3kB

Rozpočet 2008 – soubor PDF 89,0kB

Rozpočet 2009 – soubor PDF 6,1MB

Rozpočet 2010 – soubor PDF 79,4kB

Rozpočet 2011 – soubor PDF 3 MB

Rozpočet 2012 – soubor PDF 2,5 MB

Rozpočet 2013 – soubor PDF 1,2 MB

Rozpočet 2014 – soubor PDF 1,2 MB

Rozpočet 2015 – soubor PDF 1,6 MB

Rozpočet 2016 – soubor PDF 1,5 MB

Rozpočet 2017 – soubor PDF 1,5 MB

 

 1. Žádosti o informace
 1. Příjem žádostí a další podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí. Získat informace, podávat žádosti a stížnosti atd. lze prostřednictvím podatelny městského úřadu na adrese: Městský úřad, Fučíkova 421, 464 01 Raspenava.

 1. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Opravný prostředek lze podat pouze písemně a to poštou na adresu úřadu:

Městský úřad Raspenava

příslušné oddělení

Fučíkova 421

464 01 Raspenava

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Opravný prostředek proti rozhodnutí doručeného e-mailem se podává písemně výše uvedeným způsobem.

 1. Formuláře
 1. Řešení nejrůznějších životních situací
 1. Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Městský úřad se řídí těmito základními předpisy:
zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Tyto předpisy obsahují základní ustanovení, samostatnou působnost, přenesenou působnost, hovoří o činnosti zastupitelstva města, rady města, o starostovi a tajemníkovi úřadu, komisích a odděleních.
Jmenované zákony jsou k dispozici na Městském úřadě Raspenava, Fučíkova 421, Raspenava.

 1. Sazebník úhrad za poskytování informací
 1. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2008 – poskytování informací  soubor PDF 50kB

 
 
 
 
 
 
 
 1. Organizace města

Rekreační a sportovní areál

Základní škola a Mateřská škola Raspenava

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2010-06-29-17-52-48-img_4520 2010-09-03-08-17-07-img_5768 2011-02-15-15-44-18-img_6501 img_2083 img_2119 img_3670 img_6390 2011-02-12-13-37-10-img_5668 2011-02-12-13-40-54-img_5750 Stitched Panorama Stitched Panorama Stitched Panorama Stitched Panorama img_2083 img_2550 img_3199 img_3276_stitch img_3602 img_3663 img_3943 img_4155
 • Ve Vratislavicích vzniká nový park. Prolézačky i gril budou za plotem 21.3.2018
  V libereckých Vratislavicích vzniká nový park. Vyrůstá na louce mezi domovem důchodců Marta a Rušičkou v bezprostřední blízkosti sídliště Nové Vratislavice. Další články k tématu:Gril, mola, prolézačky. Pustá louka ve Vratislavicích se promění v parkNejen na dožití. Ve Vratislavicích vyroste domov pro nemocné seniory
 • Skiareál na Ještědu ukončil sezonu. Jsou ideální podmínky, diví se lyžaři 21.3.2018
  Sněhu dostatek, počasí mrazivé, ale vleky na Ještědu stojí. Nový provozovatel skiareálu Tatry Mountain Resorts (TMR) zimní sezonu ukončil. Řada lyžařů to kritizuje.Další články k tématu:Na Ještědu plní dětské sny, zájemce vozí rolbou po sjezdovceNa Ještědu mají lyžaři ombudsmana. Ví, co jim na sjezdovkách hrozí
 • Hradec by teď mohl být pod tlakem, míní liberecký Bulíř 21.3.2018
  Kus sezony kvůli nemoci nehrál, ale vrátil se v pravý čas. Útočník Michal Bulíř patří v play off k důležitým postavám hokejového Liberce. V úterý se gólem po parádní individuální akci podílel na výhře 3:0 nad Hradcem, díky níž Bílí Tygři v domácím prostředí srovnali čtvrtfinálovou sérii na 2:2 na zápasy.Další články k tématu:Kratěnova patička […]