Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Elektronický registr oznámení

Zákon o střetu zájmů
Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
a.    jiných vykonávaných činnostech,
b.    majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
c.    příjmech, darech a závazcích.
Veřejnými funkcionáři jsou
a.    členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
b.    členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
c.    vedoucí zaměstnanci města podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu.
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.
Registr oznámení
Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemnice městského úřadu.
Registr je veden v písemné a elektronické podobě.
Nahlížení do registru
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do rgistru v elektronické podobě po dobu 24 hodin. Přístup pro nahlížení do registru je zřízen na adrese http://ero.kraj-lbc.cz.
•    žádost ke stažení – (formát OpenDocument; velikost 12 kB)
•    žádost ke stažení – (formát PDF; velikost 94 kB)
•    žádost ke stažení – (formát MS Word; velikost 76 kB)
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava v kanceláři tajemnice městského úřadu.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.
Kontakt:
tajemnice městského úřadu
Ing. Kateřina Sedláčková
telefon: 482 360 430
e-mail: katerina.sedlackova@raspenava.cz
Nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava v kanceláři tajemnice úřadu.
Nahlížení do registru v elektronické podobě
Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na odboru kancelář ředitelky krajského úřadu. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.
Přestupky
Přestupku se dopustí ten, kdo
•    používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
•    neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

Stitched Panorama img_4151 img_6390 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2010-05-17-14-29-06-img_7958 2011-02-12-13-29-54-img_5617 2011-02-12-13-40-37-img_5745 2011-02-12-13-40-39-img_5748 2010-04-22-18-53-42-img_0180 2011-02-12-13-42-18-img_5760 2011-02-12-13-42-59-img_5764 Stitched Panorama img_2078 img_2550 img_3327 img_3961 img_4047 img_4139 img_8505 img_8902 img_9311
  • Loni vazba, letos euforie. Nejvíc, co jsem ve fotbale zažil, řekl Pelta 27.5.2018
    Loni v květnu pobýval šéf jablonecký fotbalistů Miroslav Pelta ve vazební věznici. Po roce krušné období střídá euforie, zažil svůj největší fotbalový den. Jablonečtí v utkání 30. kola první ligy porazili Slovácko 2:0 a jako třetí tým tabulky si zajistili účast v základní skupiny Evropské ligy.Další články k tématu:V kabině si zařval i Pelta. Přinese […]
  • Vykolejit vlak a zabít Masaryka. Prezident měl umřít po atentátu, tvrdí Motl 27.5.2018
    První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk měl v roce 1921 zahynout po atentátu na železniční trati mezi Slovenskem a Ukrajinou. Fakta o tom prozradil v Novém Boru publicista a badatel Stanislav Motl u příležitosti odhalení Masarykovy busty před místní základní školou. Další články k tématu:Masaryka strhávali marně, teď ho vztyčí na počest výročí republikyStalinova ruka […]
  • Jablonec - Slovácko 2:0, domácí končí třetí, výhru vystřelili útočníci 26.5.2018
    Poprvé v klubové historii si fotbalisté Jablonce zahrají základní skupinu Evropské ligy. Postup si zajistili výhrou 2:0 ve 30. kole první ligy nad Slováckem, v tabulce tak končí třetí. Vítěznou branku zápasu zaznamenal v první půli Martin Doležal, vedení po poločase navýšil Jan Chramosta.Další články k tématu:Loni vazba, letos euforie. Nejvíc, co jsem ve fotbale […]