Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Elektronický registr oznámení

Zákon o střetu zájmů
Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
a.    jiných vykonávaných činnostech,
b.    majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
c.    příjmech, darech a závazcích.
Veřejnými funkcionáři jsou
a.    členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
b.    členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
c.    vedoucí zaměstnanci města podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu.
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.
Registr oznámení
Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemnice městského úřadu.
Registr je veden v písemné a elektronické podobě.
Nahlížení do registru
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do rgistru v elektronické podobě po dobu 24 hodin. Přístup pro nahlížení do registru je zřízen na adrese http://ero.kraj-lbc.cz.
•    žádost ke stažení – (formát OpenDocument; velikost 12 kB)
•    žádost ke stažení – (formát PDF; velikost 94 kB)
•    žádost ke stažení – (formát MS Word; velikost 76 kB)
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava v kanceláři tajemnice městského úřadu.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.
Kontakt:
tajemnice městského úřadu
Ing. Kateřina Sedláčková
telefon: 482 360 430
e-mail: katerina.sedlackova@raspenava.cz
Nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava v kanceláři tajemnice úřadu.
Nahlížení do registru v elektronické podobě
Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na odboru kancelář ředitelky krajského úřadu. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.
Přestupky
Přestupku se dopustí ten, kdo
•    používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
•    neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2010-05-17-14-11-22-img_7906 2010-06-29-17-52-48-img_4520 2010-09-03-08-45-46-img_5878 2011-02-12-13-40-31-img_5741 Stitched Panorama img_2503 img_4151 img_8505 2010-05-12-16-57-48-img_5418 2010-10-30-13-17-17-img_4283 2011-02-12-13-39-54-img_5736 2011-02-12-13-41-28-img_5756 2011-02-12-13-43-54-img_5770 img_0172 img_0188 img_2117 img_2933 img_2999 img_3963 img_4975 img_7095
  • Jablonec zakládá vlastní dopravní podnik, inspiroval se krajem i Lípou 15.12.2017
    Jablonec nad Nisou řeší budoucnost veřejné dopravy ve městě, a proto zakládá vlastní dopravní společnost. Nahradí dopravní podnik, který bude cestující vozit jen do roku 2019, kdy mu vyprší smlouva. Další články k tématu:Česká Lípa se spojí s BusLine. Je to podvod, tvrdí krajKoleje na Ještěd jsou v havarijním stavu, opraví je nejdřív za dva […]
  • Po střetu s pluhem zemřel v Rokytnici chodec, ve sněhu uvázly kamiony 15.12.2017
    Sněžení komplikovalo od pátečního rána dopravu v Libereckém kraji. Příjezdy do větších měst i průmyslových zón blokovaly kolony aut a uvázlé kamiony. V Krkonoších zemřel při střetu s pluhem chodec.Další články k tématu:Při sněhové kalamitě kamiony do Frýdlantu nedojedou, rozhodl krajSilničáři neuklízejí hlavní tah na Polsko, zlobí se starostové z Tanvaldska
  • Česká Lípa chce projíst miliardu. Opozici vadí, že s ní nikdo nemluvil 15.12.2017
    Rozpočet obřích rozměrů na příští rok představila sedmatřicetitisícová Česká Lípa. Výdaje mají spolknout jednu miliardu, příjmy budou přitom jen 695 milionů korun.Další články k tématu:Opozice v České Lípě potápí koupaliště, chce vyvolat referendumLetáčky a mapičky nestačí, do České Lípy se davy turistů nehrnou