Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Elektronický registr oznámení

Zákon o střetu zájmů
Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
a.    jiných vykonávaných činnostech,
b.    majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
c.    příjmech, darech a závazcích.
Veřejnými funkcionáři jsou
a.    členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
b.    členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
c.    vedoucí zaměstnanci města podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu.
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.
Registr oznámení
Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemnice městského úřadu.
Registr je veden v písemné a elektronické podobě.
Nahlížení do registru
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do rgistru v elektronické podobě po dobu 24 hodin. Přístup pro nahlížení do registru je zřízen na adrese http://ero.kraj-lbc.cz.
•    žádost ke stažení – (formát OpenDocument; velikost 12 kB)
•    žádost ke stažení – (formát PDF; velikost 94 kB)
•    žádost ke stažení – (formát MS Word; velikost 76 kB)
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava v kanceláři tajemnice městského úřadu.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.
Kontakt:
tajemnice městského úřadu
Ing. Kateřina Sedláčková
telefon: 482 360 430
e-mail: katerina.sedlackova@raspenava.cz
Nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava v kanceláři tajemnice úřadu.
Nahlížení do registru v elektronické podobě
Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) na odboru kancelář ředitelky krajského úřadu. Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.
Přestupky
Přestupku se dopustí ten, kdo
•    používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
•    neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku
SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

2010-05-17-14-11-22-img_7906 2010-06-29-17-52-48-img_4520 2011-02-15-12-22-34-img_6460 2011-02-15-15-51-04-img_6557 Stitched Panorama img_2955 img_3981 img_5719 img_5720 img_6390 2011-02-12-13-41-28-img_5756 2011-02-12-13-42-25-img_5761 2011-02-15-11-48-39-img_6376 2010-05-07-10-12-19-img_3420 2011-02-15-15-44-14-img_6500 2011-02-15-15-50-08-img_6555 Stitched Panorama img_0428 img_2040 img_2117 img_3937
  • Ve Vratislavicích vzniká nový park. Prolézačky i gril budou za plotem 21.3.2018
    V libereckých Vratislavicích vzniká nový park. Vyrůstá na louce mezi domovem důchodců Marta a Rušičkou v bezprostřední blízkosti sídliště Nové Vratislavice. Další články k tématu:Gril, mola, prolézačky. Pustá louka ve Vratislavicích se promění v parkNejen na dožití. Ve Vratislavicích vyroste domov pro nemocné seniory
  • Skiareál na Ještědu ukončil sezonu. Jsou ideální podmínky, diví se lyžaři 21.3.2018
    Sněhu dostatek, počasí mrazivé, ale vleky na Ještědu stojí. Nový provozovatel skiareálu Tatry Mountain Resorts (TMR) zimní sezonu ukončil. Řada lyžařů to kritizuje.Další články k tématu:Na Ještědu plní dětské sny, zájemce vozí rolbou po sjezdovceNa Ještědu mají lyžaři ombudsmana. Ví, co jim na sjezdovkách hrozí
  • Hradec by teď mohl být pod tlakem, míní liberecký Bulíř 21.3.2018
    Kus sezony kvůli nemoci nehrál, ale vrátil se v pravý čas. Útočník Michal Bulíř patří v play off k důležitým postavám hokejového Liberce. V úterý se gólem po parádní individuální akci podílel na výhře 3:0 nad Hradcem, díky níž Bílí Tygři v domácím prostředí srovnali čtvrtfinálovou sérii na 2:2 na zápasy.Další články k tématu:Kratěnova patička […]