2. kolo výběrového řízení na poskytnutí úvěrů v roce 2016

Městský úřad vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí úvěrů v roce 2016 – 2. kolo. Podrobnosti a žádost  zde.

Hrozí kůrovcová kalamita

 

Na Frýdlantsku hrozí reálně kůrovcová kalamita. Týká se i smrků v zahradách!

Vážení občané, z důvodu loňského extrémního teplého a suchého počasí hrozí kůrovcová kalamita, hlavně na smrku ztepilém. Kůrovci jsou škůdci, jejichž vývoj probíhá pod kůrou stromů a svým působením velmi často zahubí nejenom strom, ale celé lesní porosty.  Napadají nejenom smrky v lesích, ale i smrky rostoucí mimo les, v zahradách, parcích, ve volné krajině.

Jak poznám, že strom je napadený kůrovcem?

V první fázi kůrovec vyhlodá dírku v kůře stromu a naklade vajíčka, napadení se pozná podle dírek v kůře stromu a hromádek hnědých „drtinek“ (drobných pilin tvořených kůrou), u ležících stromů je najdeme na kůře v hromádkách, u stojících stromů jsou často dírky ve výšce a drtinky jsou u paty stojícího stromu. Na kůře se nacházejí zásmolky, jak se strom snaží s pomocí pryskyřice ubránit napadení škůdci.

Foto nahoře: Ing. Jiří Pospíšil, dole: Ing. Jiří Smejkal

 

Po vyříznutí „okýnka“ do kůry stromu můžeme pozorovat larvy kůrovců jako na obrázku vlevo nahoře.

Později nastávají mnohem zřetelnější změny, strom hyne, jehličí žloutne a opadává, opadávají i celé kusy kůry. V této fázi už kůrovec vylétl a napadl okolní stromy.

 

Informace pro majitele smrků v zahradách:

Kdo mi poradí, jestli je strom opravdu napaden?

Pokud si nejste jisti, kontaktujte Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní správa lesa, Ing. Hana Kučerová, 482 464 026, budova B Městského úřadu, kancelář 23, hana.kucerova@mu-frydlant.cz.

Popřípadě kontaktujte kohokoliv z kolegů lesníků, jistě vám rádi poradí, je to i v jejich zájmu. Kůrovci namnožení na vaší zahradě znovu napadnou stromy v lese, který mají ve své péči.

Jak se můžu bránit?

Bohužel pro váš smrk už není záchrana. Teď je tím nejdůležitějším včasné pokácení napadených stromů a asanace – likvidace škůdce. Kůrovce vyvíjející se pod kůrou můžeme odkorněním na plachtu a spálením nebo odkorněním frézovacím adaptérem na motorovou pilu zahubit. Dále můžete provést chemickou asanaci postřikem vhodným insekticidním přípravkem.

Musím to vůbec dělat?!

Ze zákona o lesích si každý musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, tedy pokud se objeví kalamitní škůdce, jako jsou kůrovci na stromech rostoucích mimo les, je vaší povinností včas a účinně zasáhnout.

Pokud objevíte znaky napadení na stromech jiných vlastníků a na vaše upozornění nereaguje, oznamte toto orgánu státní správy lesů.

Jak je to s povolením ke kácení stromů?

V případě napadení kalamitním škůdcem, jako jsou lýkožrout smrkový a lesklý, obecně zvaní kůrovci, je možno strom skácet a do 14 dnů oznámit Městskému úřadu Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní správa ochrany přírody. Samozřejmě zajistěte důkazy o napadení stromu kůrovcem například fotodokumentací.

Informace pro vlastníky lesa

Kdo mi poradí?

Počítá se s tím, že většina drobných vlastníků lesa nemá lesnické vzdělání. Proto je ustanoven odborný lesní hospodář, zkušený lesník s dlouholetou praxí, který vám poskytne odbornou radu ohledně vašeho lesa. Pokud jste si nezvolili svého odborného lesního hospodáře, je vám k dispozici odborný lesní hospodář pověřený pro vlastníky v katastrech obcí v působnosti ORP Frýdlant. Pro informaci kontaktujte Městský úřad Frýdlant, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, státní správa lesa, Ing. Hana Kučerová, 482 464 026. Zde taky můžete získat informační letáky.

Jak se můžu bránit?

Lesnická praxe vyvinula postupy, jak se přemnožení kůrovců bránit. Tím nejdůležitějším je včasné pokácení napadených stromů a asanace škůdce. Kůrovce vyvíjející se pod kůrou můžeme asanovat včasným odvozem a zpracováním dřeva na pile, popř. mechanickým odkorněním  na plachtu a spálením nebo odkorněním frézovacím adaptérem na motorovou pilu. Dále můžete provést chemickou asanaci postřikem vhodným schváleným přípravkem na ochranu, vždy s přimíchaným barvivem. Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016 o opatřeních k ochraně lesa podrobně specifikuje zákonné termíny a vhodné postupy asanace dříví.

Co po odvozu napadených stromů?

Další postupy boje s kůrovcem jsou umístění lapačů s feromonem, který kůrovce naláká a zachytí. Popřípadě se umístí lapáky, což jsou pokácené smrky, úmyslně zanechané v porostu, které se pečlivě hlídají a ve správnou chvíli dojde k mechanické či chemické likvidaci kůrovců. O všem vás podrobně informuje odborný lesní hospodář.

Můžu zasáhnout preventivně?

Prevencí napadení kůrovci je odstraňování stromů atraktivních pro vývoj kůrovců z lesa. Tedy vývraty a polomy a atraktivní těžební zbytky je nutno včas odstranit. Je to vaše zákonná povinnost.

Musím to vůbec dělat?!

Každý vlastník lesa musí dle zákona o lesích provádět taková opatření, aby zabránil působení škodlivých činitelů, to znamená, že musí hlídat svůj les, preventivně bránit jejich vývoji a šíření a v případě vzniku škod provést taková opatření, která zabrání dalšímu šíření škůdce a vzniku dalších škod. Vaše zákonné povinnosti shrnuje Nařízení obce s rozšířenou působností Frýdlant č. 1/2016 o opatřeních k ochraně lesa.

Opatření proti kůrovci jsou nákladná!

Krajský úřad nabízí dotaci na využití lapáků, můžete o ni požádat dle pokynů na http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/lesni-hospodarstvi.

Jak mi v boji s kůrovcem pomůže Nařízení obce Frýdlant?

Toto nařízení mění lhůty z lesního zákona. Můžete po nahlášení těžeb stromů napadených kůrovcem hned těžit.

Ing. Hana Kučerová, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Frýdlant 

Nařízení opatření k ochraně lesa zde.

Leták o kůrovci zde.

Výluka ČD

Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje, že ve dnech 16., 17., 18., 19. a 20. května 2016 vždy od 8:20 hod. do 14:20 hod. bude na železniční trati 039 probíhat výluka v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem.

Výluk se budou konat za účelem výměny kolejnic, pražců, oprav geometrické polohy koleje a následného strojního podbíjení.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Osobní vlaky Os 6356, Os 6359, Os 6364, Os 6367 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem a opačně.

Osobní vlaky Os 6358, Os 6361, Os 6360, Os 6365 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem a opačně.

 

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Frýdlant v Čechách – místní komunikace (ul. Nádražní) před výpravní budovou

Frýdlant v Čechách předměstí – na křižovatce ulic U Potoka, Kodešova, U Plovárny (u „Traktorky“)

Krásný Les bažantnice – v obci na autobusové zastávce „Krásný Les, bažantnice“

Krásný Les – v obci na autobusové zastávce „Krásný Les, pož. zbroj.“

Řasnice – v obci u Obecního úřadu (u odbočky k železniční zastávce)

Řasnice zastávka – na silnici III/2911 na autobusové zastávce „Dolní Řasnice, škola“

Hajniště – na silnici II/291 na autobusové zastávce „Nové Město pod Smrkem, Hajniště, pož.zbroj.“

Nové Město pod Smrkem – místní komunikace před výpravní budovou

Horní Řasnice – na silnici III/2915 na autobusové zastávce „Horní Řasnice, křiž“

Srbská – na silnici III/2915 na autobusové zastávce „Jindřichovice pod Smrkem, skanzen“

Jindřichovice pod Smrkem – v obci na autobusové zastávce „Jindřichovice pod Smrkem, ObÚ“

 Upozornění

U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou garantována služba uvedená v jízdním řádu tzn. „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku“.

Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

 Za komplikace způsobené výlukami se předem omlouváme.

 

 

 

 

 

Raspenavské tvořivé hrátky

Raspenavští turisté zvou…

 

Pěší trasa 10 km zde.

Pěší trasa 20 km zde.

Pěší trasa 30 km zde.

Cyklotrasa 30 a 60 km zde.

Ordinace MUDr. Ročka informuje…

Ve středu, dne 27. dubna 2016, odpadá ordinace.

Zastupuje MUDr. Vacková v Novém Městě p/S.

Raspenavské čáry…

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku

Novinky emailem

SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

img_3961 2010-07-16-13-24-02-img_6378 img_4151 img_2092 img_4696 img_5720 2010-06-03-21-15-18-img_9187 img_3943 img_4139 img_4687 img_3670 2011-02-12-13-40-37-img_5745 img_4139 Stitched Panorama Stitched Panorama img_2119 2010-09-03-08-17-07-img_5768 2011-02-15-15-44-18-img_6501 Stitched Panorama 2010-04-28-10-11-10-img_1741 2011-02-15-15-44-14-img_6500
  • Dva miliony za pár stromů. Jsou ze zlata? ptá se liberecká opozice 4.5.2016
    Bouřlivé reakce vyvolal mezi politiky nápad liberecké radnice, která chce vysadit u silnice v jedné z nejmalebnějších čtvrtí patnáct stromů. Zastupitele totiž zaskočila částka. Staré javory, které stojí podél ulice Vítězná, nahradí město novou alejí za dva miliony korun.Další články k tématu:Hromadné kácení se v Liberci ruší. Alej přijde jen o sedm stromůZ l […]
  • Muž se oběsil na zábradlí před úřadem práce. Policie prověřuje souvislost 4.5.2016
    V centru Liberce našli policisté mrtvého muže. Byl oběšený na zábradlí před úřadem práce. Policisté prověřují, zda má jeho pravděpodobná sebevražda souvislost s tím, že si vzal život právě na tomto místě.Další články k tématu:Policisté na Liberecku vyšetřují podivnou smrt oběšeného mužePolicisté odřízli klinicky mrtvého oběšence, po téměř hodině ho oživili […]
  • Jablonec chce další pohárové finále. Uhájí na Letné náskok? 4.5.2016
    Domácí pohár je pro fotbalisty Jablonce oblíbená soutěž. V letech 1998 a 2013 v něm triumfovali a od vzniku samostatné České republiky se do finále probojovali už celkem šestkrát. nes mají šanci probojovat se do finálové bitvy posedmé. A ta šance je velmi reálná.Další články k tématu:Jablonec - Sparta 2:0, domácí přiblížily do finále střely z dálky […]