Get Adobe Flash player
Město raspenava

Město Raspenava, Fučíkova 421, 463 61 Raspenava
IČ:00263141 DIČ:CZ00263141
DS: nkabbs6
Telefon: +420 482 360 431
Fax: +420 482 319 229
E-mail: mesto.raspenava@raspenava.cz

Pohádkový les 2017

Sportovní taneční klub Jiskra Raspenava, z.s.

vás zve na procházku pohádkovým lesem

v sobotu 1. 7. 2017

průběžný start : 14,00 – 15,00 hod.

od České besedy v Raspenavě

cíl: zahrada – Česká beseda v Raspenavě

 Program:

- cca 2 km procházka přírodou plná pohádkových   postaviček a bytostí

- na všech stanovištích zábavný program-hry

a  soutěže o ceny, malování na obličej

- na závěr opékání buřtů – buřt zdarma

Vstup: 40,- dospělí i děti

 

Kontakt: 606261415, fb: Pohádkový les – Raspenava 2017

Uzavření lékárny

V týdnu 3. – 7. července 2017

bude lékárna

UZAVŘENA

Raspenava zve…

Město Raspenava ve spolupráci s SDH Raspenava a Jiskrou Raspenava z. s. pořádá

POP * FESTIVAL 2017

Program:

15:00 – Pohromadě na přehradě (blues)

17:00 – Honza Vopařil (folk)

18:30 – Ferlesband (country)

20:30 – Tchei-chan (folk-rock)

21:30 – Surovej Stefan (rock)

v sobotu 24. 6. 2017

na ploše před hasičskou zbrojnicí

vstup zdarma, občerstvení zajištěno

Ordinace Dr. Ročka infomuje

26. – 30. června 2017

DOVOLENÁ – (přítomna pouze sestra)

3. a 4. července 2017

Ordinace zcela uzavřena

7. července 2017 – normální provoz

Výluka ČD

Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje o nepřetržitých výlukách, které budou probíhat na železničních tratích číslo 037 a 038 v červenci 2017.

Ve dnech 5. července 2017 od 8:30 hod. až 24. července 2017 do 17:30 hod. bude na železniční trati č. 037 Liberec – Jindřichovice pod Smrkem, Frýdlant v Čechách – Černousy probíhat nepřetržitá výluka v úseku Liberec – Raspenava. Na stejné trati bude ve dnech 5. července 2017 od 8:30 hod. až 27. července 2017 do 17:00 hod. probíhat nepřetržitá výluka v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem.

Výluky se budou konat za účelem výměny pražců, kolejnic, oprav přejezdů a mostů ve vyloučených úsecích.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Všechny osobní vlaky na železničních tratích číslo 037 a 038 budou ve dnech 5. července 2017 od 8:30 hod. až 24. července 2017 do 17:30 hod. nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu.

Náhradní autobusová doprava bude vedena ve 4 linkách:

Linka A – v úseku Liberec – Frýdlant v Čechách – Černousy a zpět. Spoje Linky A jsou v jízdním řádu vyznačeny modrou barvou.

Linka B – v úseku Liberec – Frýdlant v Čechách – Raspenava (- Bílý potok pod Smrkem) a zpět. Ranní spoj Os 6341 a večerní spoje Os 6322, Os 6324, Os 6344, Os 6326, Os 6345, Os 6329, Os 6331 jsou v úseku Mníšek u Liberce – Frýdlant v Čechách a opačně vedeny přes Oldřichov v Hájích a Raspenavu. Spoje Linky B jsou v jízdním řádu vyznačeny červenou barvou.

Linka C – v úseku Liberec – Frýdlant v Čechách – Nové Město pod Smrkem (- Jindřichovice pod Smrkem) a zpět.

Linka D – v úseku Mníšek u Liberce – Oldřichov v Hájích a zpět. Spoje Linky D jsou v jízdním řádu vyznačeny oranžovou barvou.

Ve dnech 24. července 2017 od 17:30 hod. až 27. července 2017 do 17:00 hod. budou všechny osobní vlaky v úseku Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem a opačně nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu.

Upozornění

U všech vlaků pod dobu výluky nebude v úsecích s náhradní autobusovou dopravou Frýdlant v Čechách – Černousy a Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem garantována služba uvedená v jízdním řádu tzn. „Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku“.

Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

 Za komplikace způsobené výlukami se omlouváme.

 

Oznámení občanům Raspenavy

            Městský úřad v Raspenavě, jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 375/2015 Sb. zveřejnil dne 7. 6. 2017 na úřední desce veřejnou vyhlášku o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. j. RA/1046/2017.  Výše uvedeným hromadným předpisným seznamem je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zdaňovací období 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016 poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti podle Obecně závazné vyhlášky města Raspenavy č. 2/2015.

            Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění dle § 50 odst. 2 daňového řádu. Splatnost místního poplatku je stanovena v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci hromadného předpisného seznamu.

Po marném uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku budou nedoplatky vymáhány v exekučním řízení.

 

            Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ukládá v čl. 5 odst. 1 všem poplatníkům uhradit místní poplatek ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 31. července příslušného kalendářního roku.

            V červnu budou rozeslány složenky s celkovými nedoplatky ke dni 7. 6. 2017 všem poplatníkům, v tom bude i předpis poplatku splatný k 31. 7. letošního roku (druhá splátka). Poplatníkům, kteří mají k 7. 6. své závazky vyrovnány budou rozeslány složenky jen s předpisem druhé splátky pro letošní rok. V případě jakékoliv nejasnosti o výši nedoplatku (dluhu) se můžete informovat v kanceláři č. 104 – evidence místních poplatků, tel. 482 360 443, email: ivana.sykorova@raspenava.cz , nebo v kanceláři č. 105 – pokladna, tel. 482 360 441, email: olga.hromnikova@raspenava.cz.

            Na složence je uvedeno číslo účtu a variabilní symbol platby, který zůstává pro jednoho poplatníka stále stejný (od roku 2008). Upozorňujeme, že není povinností správce poplatku zasílat poplatníkům složenky.

            Výše poplatku je pro rok 2017 stanovena ve výši Kč 350,- pro fyzickou osobu dle čl. 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky.

            Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 je zveřejněna na internetových stránkách města – v nabídce Město Raspenava, sekce vyhlášky a nařízení.

Ivana Sýkorová, vedoucí ekonomického oddělení

 

Hejnické slavnosti

Hejnické slavnosti

1. – 2. července 2017

Hudební festival, řemeslný jarmark, videomaping

ČECHOMOR – ATMO music -  Mirai -  I. Mládek – M. Peroutka a Perutě – Michal Nesvadba – Poetika – M. Miškechová

 

pl_raspenava
Veletrh dětské knihy na Facebooku

Novinky emailem

SMS kanál pro Raspenavu
Rengl - sběrné místo pro příjem plakátů

Fotografie z Raspenavy

img_5707 2011-02-15-12-16-36-img_6430 2011-02-12-13-40-31-img_5741 2010-05-17-14-11-22-img_7906 img_3327 2011-02-12-13-37-10-img_5668 img_2503 2011-02-12-13-42-35-img_5762 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2011-02-15-15-51-04-img_6557 2011-02-15-15-27-31-img_6489 2010-05-12-16-55-41-img_5360 2010-05-06-11-25-00-img_3370 img_4685 2010-09-03-08-45-46-img_5878 2011-02-12-13-36-56-img_5664 img_0428 2010-09-03-08-17-07-img_5768 img_6890 img_8365 img_8499
  • Uměleckým sbírkám jsou depozitáře malé, kraj chce postavit jeden velký 28.6.2017
    Zatímco teď jich je v kraji patnáct, do budoucna by mohl být jen jeden. A v něm budou ukryty stovky tisíc sbírek. Řeč je o depozitáři, po němž touží radní Libereckého kraje. Vybudovat by ho chtěli v Českém Dubu.Další články k tématu:Liberecké muzeum na téměř dva roky zavře, čeká ho radikální opravaNejlepší stavby roku 2014: lázně i penzion, který vypadá jako […]
  • Pivovar táhne do Lužických hor turisty, cvikovský Klíč zná i Praha 27.6.2017
    Cvikovský pivovar, ještě před třemi lety ruina, se zařadil mezi nejzajímavější turistické cíle Lužických hor. Patří k němu obnovený rybník, hostinec Sladovna, pivnice Stodola. Letos v pivovaru vznikají hotelové pokoje. Cvikovské pivo proniklo až do Prahy.Další články k tématu:Pivo v plechovce táhne, Svijany i Konrad plánují nové stáčírnyZřícenina ve Cvikově […]
  • Gahlerův kříž v Jizerských horách poškodil vandal, odnesl si Ježíše 27.6.2017
    Neznámý vandal poškodil Gahlerův kříž, který stojí na Nové Louce při Vládní cestě z Bedřichova k Šámalově chatě. Vylomil vrchní část a odnesl si pozlacenou sošku Ježíše. Kříž přitom stál na svém místě teprve tři čtvrt roku.Další články k tématu:Rušná cesta z Bedřichova na Novou Louku je jak nová. A zdobí ji křížVandal poškodil sousoší od Matyáše Brauna. Svat […]